Nytt vaksinescenario: Alle over 18 får første dose innen midten av juli

Innen midten av juli skal alle voksne over 18 år ha fått sin første dose med koronavaksine, ifølge det nye vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet

Vaksineringen har pågått siden desember. Her får Rolf Rambøl (91) første dose av Pfizer-vaksinen 16. februar, på vaksinesenteret på Rud i Bærum.

FHI la tirsdag frem et nytt scenario basert på nye anslag for når vaksinene ankommer. Det er ingen store endringer, opplyser visedirektøren for koronavaksinasjonsprogrammet Jasper Littmann til NTB.

– Vi har kommet så langt at vi vet omtrent hvordan hastigheten blir framover, sier han.

I det nye scenariet er prognosene for et nøkternt og et optimistisk scenario slått sammen og er nærmest identiske. Hovedgrunnen er større sikkerhet når det gjelder leveringstidspunkt for de vaksinene som nå er i aktiv bruk i Norge.

Slik blir vaksineringen:

Dette er tidspunktene for når alle i ulike grupper ifølge FHIs nøkterne scenario skal ha fått tilbud om første vaksinedose (scenario fra 12. mars i parentes):

  • Helsepersonell: 3. uke i mai (3. uke i april)
  • 75–84 år: 3. uke i mars (3. uke i mars)
  • 65–74 år + 18-64 år med høy risiko: 3. uke i april (midten av april)
  • 55–64 år, underliggende sykdom: 3. uke i april (midten av april)
  • 45–54 år, underliggende sykdom: 3. uke i april (3. uke i april)
  • 18–44 år, underliggende sykdom: månedsskifte april/mai (månedsskifte april/mai)
  • 55–64 år: midten av mai (midten av mai)
  • 45–54 år: 2. uke i juni (2. uke i juni)
  • 18–44 år: 2. uke i juli (1. uke i juli)

De aller fleste sykehjemsbeboerne og personer over 85 år er allerede fullvaksinerte eller har fått første vaksinedose.

Slik planlegger FHI å vaksinere befolkningen de neste månedene.

Forskjøvet én uke

Sammenlignet med det forrige scenarioet er tidspunktet for når hele den voksne befolkningen skal ha fått tilbud om sin første vaksinedose, forskjøvet med om lang én uke, fra begynnelsen til midten av juli.

Størst forsinkelse er det for gruppen «helsepersonell». Her er tidspunktet for første dose forskjøvet fra 3. uke i april til 3. uke i mai.

Også personer mellom 55 og 74 år med underliggende sykdommer må belage seg på å måtte vente en uke ekstra på det ettertraktede nålestikket.

Stor tro på Pfizer- og Moderna-vaksiner

Per i dag er det vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna, mens vaksinen fra Johnson & Johnson er ventet fra midten av april.

– Vi har stor tro på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, sier Littmann.

I tillegg kommer AstraZeneca-vaksinen, som er satt på pause. Pausen varer foreløpig til uke 15 eller 12. april.

– I scenarioet antas det at AstraZeneca vil tas i bruk igjen. Men det er ikke ensbetydende med at vi har konkludert i saken. Det kan endre seg. Da vi måtte oppdatere scenarioet igjen, sier Littmann.

AstraZeneca-dropp vil gi forsinkelser

Dersom FHI velger å droppe Astra Zeneca-vaksinen, vil det medføre nye forsinkelser i programmet.

– Det vil nok forsinke programmet med én til to uker, sier Littmann.

I tillegg er de første leveransene av ytterligere to vaksiner, Curavac og Novavax, ventet i juni. Men ettersom disse kommer såpass sent, vil de ha begrenset effekt på vaksinetempoet.

– Det er såpass sent i prosessen at vi antakelig har kommet langt nok med de andre vaksinene. Da har vi fått nok doser fra de andre produsentene til å dekke behovet i Norge, sier Littmann.

Vel 620.000 personer er så langt vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk. Noe over 270.000 har fått andre dose.

Jasper Littmann i FHI tror at hele Norges voksne befolkning har fått sin første dose i juli.

– Norge får Pfizer-doser raskere

Tirsdag ble det kjent at Pfizers nye anslag tilsier 25 prosent flere doser i 2021.

Det vil føre til at Norge får de bestilte dosene raskere, skriver Dagbladet.

– At produksjonen nå går raskere, betyr ikke nødvendigvis at Norge skal kjøpe flere vaksinedoser, men at de vi allerede har bestilt kommer fortere, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge til avisen.

De nye anslagene tilsier at neste tre ganger så mange doser vil bli levert i andre kvartal enn i første kvartal av 2021.