Regjeringens gjenåpningsplan: Fire trinn skal åpne Norge

Barn og unge vil prioriteres først når regjeringen skal åpne opp samfunnet. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv. Men smittetallene må ha vært stabilt lave i tre uker før gjenåpningen kan starte.

Erna Solberg på talerstolen under redegjørelsen i Stortinget onsdag formiddag.

Hvordan skal hverdagen tas tilbake i Norge? Onsdag skisserte statsministeren hvordan samfunnet gradvis skal gjenåpnes etter måneder med koronarestriksjoner.

Regjeringen vil trinnvis åpne samfunnet. Men mellom hver åpning må smittesituasjonen være stabil i rundt tre uker.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sa Erna Solberg (H) fra Stortingets talerstol.

Hun vil ikke nå gi konkrete datoer.

– Takten i gjenåpningen av Norge må bygge på data, ikke datoer, er Solbergs budskap.

Regjeringen skal i løpet av de nærmeste dagene vurdere om tiltakene som ble innført 25. mars, kan reverseres helt eller delvis.

Les også

Slik blir Oslos plan for gjenåpning

Gjenåpning i fire trinn, men først må smitten være vedvarende lav

På bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen vedtatt en plan på fire gjenåpningstrinn. Det første trinnet, som også omtales som et forberedende trinn, tar utgangspunkt i det som var tiltaksnivået før det ble innført nye, strenge nasjonale tiltak 25. mars.

Første trinn i gjenåpningen starter når epidemien er under kontroll. Da må smitte og sykehusinnleggelser ha vært på et stabilt lavt nivå i cirka tre uker.

Den sosiale nedstengingen i Oslo har vedvart siden november. Butikker, serveringssteder og utesteder er stengt, arrangementer er forbud og det er ulovlig med besøk av mer enn to personer.

Trinn to blir aktuelt i siste halvdel av mai, ifølge Solberg. Hun sa videre at det tredje trinnet kunne være aktuelt i slutten av juni, men med et forbehold om at smitten ikke øker.

Deler av Norge, som Oslo, har strengere tiltak enn de nasjonale koronatiltakene. Lokale tiltak vil derfor fortsatt kunne være strengere enn det den nasjonale gjenåpningsplanen legger opp til.

Første trinn av gjenåpningsplanen åpner for eksempel for inntil 100 personer på arrangementer innendørs med faste plasser. Men statsministeren mener det blir opp til Oslo kommune selv å bestemme om dette og andre lettelser skal tillates også i hovedstaden.

– De må gjøre vurderingen av det uten at vi skal legge føringer på toppen av det. Oslo har slitt med veldig høyt smittetrykk over veldig lang tid, sier Solberg.

Dette er trinn én:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Dette er trinn to:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi man vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.
 • Skjenketiden utvides til kl. 24.00, og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Åpning for innreise for kjærester og besteforeldre vil bli vurdert.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Dette er trinn tre

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.
 • Fortsatt ønske om at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Det vil også bli åpnet for flere utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Dette er trinn fire

 • Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.
 • Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Sjekkpunkter skal avgjøre

Data heller en datoer, gjentok statsministeren. Hun understreket at usikkerhetsmomenter som vaksineleveranser og muligheten for nye mutasjoner av viruset gjør at man heller bruker ulike sjekkpunkter før man åpner samfunnet videre.

Disse sjekkpunktene er:

 1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde
 2. Kapasitet i helsetjenesten
 3. Vaksinasjon

På grunn av alle usikkerhetsmomentene rundt faktorer som påvirker pandemien skal planen vurderes på nytt i juni eller tidligere.

Plan for gradvis gjenåpning:

Tiltaksnivåene i cellene beskriver hva som vil kunne gjelde etter at lettelsene er foretatt.

Åpner for koronasertifikat

Nordmenn som er vaksinert eller har immunitet etter sykdom, kan få et koronasertifikat, sier statsministeren. Det jobbes også med egne råd for fullvaksinerte.

– Vi må vurdere hvordan et slikt sertifikat best kan brukes nasjonalt i forbindelse med gjenåpningen. Et koronasertifikat åpner for muligheter, men byr samtidig på utfordringer og dilemmaer. Regjeringens ambisjon er å lande en løsning for et slikt sertifikat innen rimelig tid, sier Solberg.

Vil åpne skoler med massetesting

Som et ledd i gjenåpningen innfører regjeringen regelmessig massetesting av skoleelever. I første omgang vil det omfatte ungdomsskoler og videregående skoler.

Massetesting har allerede vært prøvd ut på Universitetet i Oslo. Nå innfører regjeringen samme virkemiddel i skolene.

– Dette kan føre til at vi kan holde skolene åpne og unngå rødt nivå fremover, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

Solberg understreker at det viktigste fremover fremdeles blir å holde fast ved den såkalte TISK-strategien, altså testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

Les også

Regjeringen innfører regelmessig massetesting av skoleelever

Festival-sommeren avgjøres i mai

Det er for tidlig å si hvordan 17. mai kan bli feiriet, opplyser statsministeren.

– Hvilke rammer som vil gjelde for 17. mai, er det for tidlig å ta stilling til nå, sa Solberg under sin gjenåpningstale for Stortinget.

Hun opplyste at regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen.

– Når det gjelder rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren, vil regjeringen komme tilbake til dette tidlig i mai, sier statsministeren.

Tidligst på slutten av sommeren vil det bli mulig å stå tett i tett foran en scene, ifølge Solberg.

– Men at det går an å ha flere samlet enn i dag, det vil det bli i løpet av sommeren, sier hun og legger til at det vil være mulig å arrangere konserter og festivaler på alternative måter.

Hun understreker at det er et skarpt skille mellom juni og overgangen til august. Derfor bør også reiselivsnæringen ta høyde for mange norske turister også denne sommeren, ifølge Solberg.

Hun håper imidlertid at utenlandske turister kan komme til Norge i august og september. Dette er de viktigste månedene for reiselivsnæringen når det gjelder besøk fra andre land.

– 1-metersregel også i sommer

Men noen koronatiltak må nordmenn leve med i lang tid, sa Solberg i forkant av redegjørelsen til VG.

1-metersregelen og håndvask er blant tiltakene som også vil gjelde i sommer, tror Solberg.

– Ja, den må vi nok leve med også denne sommeren. Vi må huske på at estimatene nå er at det bare er de over 18 år i Norge som vil være vaksinert i juli. Vi vil fortsatt da ikke ha vaksinert de fleste barn og unge, som også kan bli koronasyke, siden vaksinene ikke er godkjent for dem, sier hun.

Vurderer å utvide innreiseordningen for arbeidsreisende

Neste uke vurderer regjeringen å utvide innreiseordningen for arbeidsreisende ytterligere, opplyser Solberg.

Dette møter folk som forsøker å krysse grensen fra Sverige til Norge på FV102 ved Tyslingmo. Det er nå svært strenge krav for å få lov å reise inn i Norge. I praksis er grensens stengt for de fleste.

I dag gjelder en søknadsbasert innreiseordning for arbeidsreisende. Folk med teknisk kompetanse som gjør arbeid som blir vurdert som strengt nødvendig, får reise inn til Norge. Senere har den også blitt justert til å omfatte andre nødvendige tjenester og kompetanse.

– Vi vurderer å utvide ordningen ytterligere i neste uke. Det overordnede målet er i første omgang å prioritere utenlandske arbeidstakere som kan bidra til å gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig innenfor de rammer som følger av smittevernhensyn, sa Solberg i onsdagens redegjørelse.

Les også

Dette krever de av Ernas gjenåpningsplan

Lettelser neste uke?

Solberg har tidligere varslet at vaksineprognosene er gode for sommeren, og at hun håper store deler av samfunnet kan åpne før september.

Men ennå må hele landet leve med stengte butikker, hjemmekontor og reiserestriksjoner. I slutten av påsken ble det klart at regjeringen forlenger de strenge nasjonale tiltakene til og med 14. april.

Bakgrunnen er at myndighetene ønsker å få et bedre grunnlag til å vurdere hvordan påskeferien har påvirket smittesituasjonen.

Solberg sier regjeringen neste uke vil vurdere om alle eller deler av nasjonale tiltakene som kom 25. mars, kan reverseres.