Norge

Heksejakt foregår fremdeles

Trolldom og magi blir stadig mer populært. Flere lever av å være heks. Noen trekker paralleller fra hekseprosessene på 1600-tallet til dagens Guantánamo-fengsel.

Nærmere 400 ble brent på bål i Norge på 1600 tallet etter påstand om at de hadde kontakt med djevelen.
  • Forf>
  • <forf>ole Magnus Rapp <

Senest i forrige uke antydet prinsesse Märtha Louise at hun ville blitt brent på bålet, om hun hadde levd noen hundre år tidligere.Hekseprosesser pågår fortsatt. — Bare de siste 50 årene er det drept like mange hekser som i Europa på 1600-tallet, ca. 45 000, sier historiker og hekseprosess-ekspert ved Universitetet i Tromsø, Rune Blix Hagen. Han har registrert en sterk økning i interessen rundt magi og hekseri. Universitetet starter i høst et eget studium i hekser og trolldom, antallet studenter som har søkt er høyt.- Studiet er en innføring. Vi skal blant annet gjennomgå historien, og hvordan trolldom har preget vårt samfunn, sier Rune Blix Hagen, som mener suksessforfatter J.K. Rowling har inspirert til økt magiinteresse. Bøkene om Harry Potter selges i rekordopplag. Magien og hekseriet fascinerer, og stadig flere forsker på temaet. Blix Hagen ser store utfordringer i sine hekse-studier. - Dette er et tema som også opptar vitenskapen mer og mer. Det dreier seg om alt fra psykologi og jus til teologi og medisin, sier han.Flere gjør alternativ behandling på grensen til trolldom, til sitt levebrød. Mange norske kvinner er med i Wicca-bevegelsen. De kaller seg hvite hekser og jobber med blant annet helbredelse.

Hekseaktivitet.

De siste årene har hekseri skapt mer aktivitet i fiskeværet Vardø enn fisk. Selskapet Hexeria arrangerer årlige konferanser, har daglige hekseskuespill for turistene og planlegger et eget heksemuseum. På midten av 1600-tallet var det intense hekseprosesser i den fredelige lille byen helt nord og øst i Norge. Av de ca. 300 som ble brent på bål i Norge, kom ca. 100 fra Vardø-området. Kvinnene i nord var ekstra utsatt, siden Kirken og embetsverket var overbevist om at djevelen levde i verdens ytterkant. Da danske prester og fogder ble sendt nordover, ble det kastet mange beskyldninger om hekseri i deres møte med de aktive lokale kvinnene. Påstand om kontakt med djevelen og mørkets krefter var starten på de fleste hekseprosessene. Kulturkollisjon ville vi kalt det i dag, og heksene ville blitt omtalt som handlekraftige og innovative kvinner.Hvert år brennes det nå dukker på bål i Vardø. - Vi gjør det for å markere vår avsky mot det som skjedde da, og mot de moderne hekseprosessene, sier Riitta Leinonen i Vardø, en av dem som står bak Hexeria.

Tilsto under tortur.

— Heksene var datidens terrorister. De fikk alvorlige beskyldninger mot seg og tilsto etter tortur, sier professor Brian Levack ved universitetet i Austin, Texas. - Tilståelse var det beste bevis, og torturmetodene var raffinerte, sier han. Levack deltok på den internasjonale forskerkonferansen i Vardø i sommer, der noe av verdens fremste kunnskap om hekseprosesser før og nå var samlet. Professoren ser klare likhetstrekk mellom den behandlingen heksene fikk, og det som blant annet skjer på Guantánamo-basen og i CIAs hemmelige fengsler. Det fremmes alvorlige anklager, og ekstraordinære tiltak blir akseptert. - Man torturerer frem tilståelser. Det gjøres fortsatt, selv om jurister allerede på 1700-tallet slo fast at slike tilståelser var verdiløse. Det stoppet datidens hekseprosesser, sier Brian Levack.Om et samfunn ble rammet av uår, haglbyger, flom og andre naturfenomener, så startet straks jakten på mulige hekser. Man mente at enkelte kvinner hadde inngått en pakt med djevelen. - Etter at en haglskur ødela avlingene i en by i Tyskland på 1500-tallet, måtte 62 kvinner bøte med livet, beskyldt for hekseri, sier Levack. Den beste metoden var å brenne dem levende på bål, da skulle også det onde i dem forsvinne.

Også i Norge.

Professor Juha Pentikainen ved universitetet i Helsingfors har studert sjamanisme og har levd blant sjamaner i Sibir. - Den ortodokse kirke startet jakten på sjamanene på 1600-tallet. De ble beskyldt for å ha kontakt med underverdenen. Symbolet på sjamanisme var trommen, runebommen.- Dette skjedde også i Norge. Anders Poulsen fra Varanger ble drept i fengselet i 1692, etter beskyldninger om at han var sjaman, sier Pentikainen.

Praktiseres i dag.

Professor Ronald Hutton fra Bristol i England har dramatiske tall fra dagens hekseprosesser. I mange land praktiseres det dødsstraff for de påståtte heksene. - Flere steder i Afrika og Asia brennes mennesker levende på bål, etter beskyldninger om svart magi. Det skjer også lemlestelser basert på fullstendig gale påstander, sier Leinonen. Hun mener hekseri er et dagsaktuelt tema, og tror nok at hun ville bli tatt for å være heks på 1600-tallet.Det samme gjør fiskeriminister Helga Pedersen, som åpnet på årets fagkonferanse for hekseforskere. - Kvinner ble drept fordi menn mente de kunne utgjøre en trussel. De man kalte hekser var sterke, uavhengige kvinner, sier hun.- Fra 1994 til 1998 ble nærmere 5000 drept i Tanzania, etter beskyldninger om kontakt med det onde. Dette skjer i flere land i Afrika, Asia og Sør-Amerika, sier han. Statsråden oppfordrer alle til å kjempe mot den urett som skjer i dag med hekseprosesser, kjønnslemlestelser og lignende. - Vi må lære av historien, og ikke akseptere at det gjentar seg, sier Pedersen. Kilder:Ottar, populærvitenskapelig tidsskrift Tromsø Museum.Rune Blix Hagen, Universitetet i Tromsø

Professor Brian Levack (th) fra Universitetet Austin, Texas, mener heksene var 1600-tallets terrorister.