Norge

Peggy Hessen Følsvik konstituert som ny leder i LO

  • Linn Bånrud

Peggy Hessen Følsvik går fra å være 1. nestleder til å bli konstituert leder i LO etter Hans-Christian Gabrielsens bortgang.

I et ekstraordinært møte i sekretariatet onsdag ble Følsvik konstituert som leder fram til første representantskapsmøte 6. mai. Sekretariatet innstilte også overfor representantskapsmøtet at Følsvik konstitueres fram til den utsatte kongressen i mai 2022.

Sekretariatet er høyeste organ mellom representantskapsmøtene og kongressen.

Tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått tirsdag, bare 53 år gammel. Sekretariatets medlemmer uttrykte stor sorg over Gabrielsens bortgang og sendte varme tanker til hans nærmeste familie.

Det er ikke kjent hvem eller om noen kommer til å ta over nestlederposisjonen som Følsvik kom fra. Fra før er Roger Heimli andre nestleder i organisasjonen.

Les også

  1. Endret pensjonsalder kan avgjøre hvem som blir LO-leder

  2. Arbeiderbevegelsen og politikere i sorg etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang

  3. Den store, vennlige kjempen. En bauta med myke kanter.

  4. Stille etter stødig trommis

  5. Brobygger mellom LOs fløyer. Vernet Jonas Gahr Støre i nederlagets time.

Les mer om

  1. Oppsummert-type