Nå er det gått to år siden hun forsvant

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. To år senere er det fortsatt bare det vi vet. At hun er borte.

31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra boligen sin i Sloraveien i Lørenskog.
Politiet har gjort ransakinger og omfattende undersøkelser på familiens eiendom.

Politiet har nedlagt store ressurser i etterforskningen av det som først så ut til å være en kidnapping. Ektemannen, Tom Hagen, fant et brev med trusler og instruksjoner om å betale løsepenger i kryptovaluta.

Senere har politiet endret fokus, og har det siste året ment at vi står overfor et overlagt drap som ble planlagt nesten et halvt år.

– Vi mener å ha avdekket forberedelser i det digitale rom som kan tyde på at planleggingen begynte allerede tidlig sommeren 2018, sa politiinspektør Tommy Brøske til Aftenposten 25. oktober i fjor.

31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen (69) fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog.

Men politiet understreker at de etterforsker bredt. Hypotesen om kidnapping er ikke lagt bort, men etterforskes aktivt.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø opplyser at det i dag er 30–40 personer som jobber med etterforskningen. Saken har kostet 26,1 millioner kroner i merutgifter, rundt 7,1 millioner kroner er utgiftsført i 2020.

– Politiets hovedprioritet har hele tiden vært å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hva som har skjedd med henne og, om mulig, stille gjerningspersoner til ansvar, sier Hemiø.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier at etterforskerne fortsatt har mye materiale å jobbe med. Det viktigste målet er å finne Anne-Elisabeth Hagen.

Leter i utlandet

Under letingen har politiet kartlagt 122 ulike steder og adresser. Både i Norge og i andre land. Politiet har på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene.

– Vi jobber i tillegg med å analysere 3400 beslag, og har derfor mye materiale som skal etterforskes, sier Hemiøe.

En mann som ble fanget opp på overvåkningskameraer i området den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er fortsatt ikke identifisert. Selv om det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har meldt seg, mener politiet at det mistenkelig at han ikke har tatt kontakt.

Mannen er etterlyst.

Etter to års etterforskning har politiet fortsatt ikke løst saken. Strengt tatt kan de heller ikke slå fast at Anne-Elisabeth Hagen faktisk er død. Men det skal ha blitt gjort funn som kan tyde på at det som skjedde i boligen ikke var noe hun frivillig deltok i.

Svake bevis

Ektemannen, Tom Hagen, ble pågrepet av politiet 28. april, siktet for å ha drept henne. Konklusjonen kom ifølge politiet etter en helhetsvurdering av bevisene.

Han ble varetektsfengslet av tingretten, men løslatt av lagmannsretten fordi bevisene ikke var sterke nok. Politiet ønsket å pågripe ham ved løslatelsen og fremstille ham på nytt, men statsadvokat Kirsti Guttormsen satte ned foten.

21. september kunne Tom Hagen flytte hjem igjen.

Tom Hagen er fortsatt siktet. Det er ingen fast begrensning for hvor lenge en person kan være siktet uten at det skal tas ut tiltale eller at siktelsen skal frafalles. Likevel er det en klar forutsetning at mistanken skal avklares gjennom etterforskning så raskt som mulig.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø mener fremdriften er tilfredsstillende.

– Etterforskningen fortsetter så lenge det er relevante etterforskingsskritt å utføre. Saken er svært krevende og komplisert, noe som også gjør etterforskningen utfordrende og tidkrevende, sier hun.

Boligen var sperret av i nesten fem måneder, fra 28. april til 21. september.

Da Tom Hagen ble siktet og pågrepet, fikk politiet adgang til å ransake boligen hans. Da han ble løslatt, fikk politiet rettens medhold i at mistankegrunnlaget fortsatt var sterkt nok til å holde beslag i eiendommene. Boligen i Sloraveien har sperret av i nesten fem måneder, fra 28. april til 21. september. I denne perioden har politiet foretatt en rekke ransakinger, undersøkelser og rekonstruksjoner.