Samme bakterie som i 2009-mysteriet

Smittekilden ble aldri funnet da 13 barn ble E. coli-smittet i fjor. Den samme bakterien har smittet flere nye barn.

Undersøkelser viser at det er samme bakterie som ved 2009-utbruddet. FOTO: INGAR HAUG STEINHOLT

Etter en omfattende detektivjakt etter smittekilden, trappet Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ned etterforskningen på den sjeldne E. coli-bakterien «0157: H» før jul i fjor. Fra januar og til høsten 2009 ble 13 barn knyttet til det samme utbruddet. 11 av barna som ble syke, var under ti år og ett barn døde.

Men smittejegerne klarte aldri å finne smittekilden, tross analyser av 900 prøver av matvarer, vann og dyr i pasientens miljø og sammenstilling av 4500 opplysninger om hva barna hadde spist.

Man vet ikke engang om 2009-utbruddet kommer fra dyr eller mennesker.

Samme E.coli-stamme

Etter det Aftenposten erfarer har laboratoriene nå bekreftet at to av de tre barna som er blitt syke den siste tiden, er blitt smittet av samme E. coli-bakterie som i 2009.

Bakterien har samme DNA-profil som den som forårsaket utbruddet i 2009, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding. Situasjonen for det tredje barnet er ikke avklart.

— Påvisningen av den samme bakteriestammen hos to av pasientene styrker mistanken om at dette kan være et utbrudd med en felles smittekilde, sier avdelingsdirektør Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet.

Det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse to tilfellene og utbruddet i 2009, der ni barn utviklet HUS (hemolytisk-uremisk syndrom).

Vanskelig jakt

Regiondirektør Karina Kaupang i Mattilsynet sier at det ofte er svært vanskelig å finne smittekilden. Hun understreker at man foreløpig ikke vet om smitten fra det siste utbruddet kommer fra mat.

— Det er et svært vanskelig arbeid. Det viser også erfaringene med tilfellene i fjor. Det ble nedlagt utrolig mye arbeid for å finne en årsak da, men man fant den ikke. Det er ikke sikkert om man klarer det denne gangen heller, sier Kaupang.

Alvorlig syk

Det store E. coli-utbruddet i 2006 gjorde 17 personer syke, og en liten gutt døde.

Erik Øien i Oppdal er far til nå seks år gamle Elise som ble syk etter å ha spist sognemorr den gangen. Han sier at det var dramatisk da toåringen ble dårligere og dårligere. Først trodde legen det var vanlig diaré, men da hun ble gul på hvitøyet og i huden og nyrene sviktet, bar det rett til St. Olavs Hospital. Tre blodoverføringer måtte til før hun ble frisk.

— Hun er helt frisk nå. Da det sto på, visste vi jo ikke hvordan utfallet ville bli, eller om det ville komme noen etterdønninger, sier Øien.

Han sier at nye utbrudd er en tankevekker.

— Vi tenker jo på det, at kosten ikke er så trygg likevel. Men man vet jo ikke hva som er smittekilden denne gangen, sier Øien.