Norge

Krekar-forsvarer om utleveringen til Italia: Dette er en del av et spill

– Det kan jo ikke være spesielt givende politiarbeid, verken politifaglig eller personlig, å ha bestemt seg for at en mann er terrorist, og så forsøke å finne noe galt han har gjort, sier Brynjar Meling, Krekars forsvarer.

 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Torsdag skal Oslo tingrett ta stilling til om Norge kan utlevere mulla Krekar til Italia, slik at han kan straffeforfølges der.

Meling: Å ha bestemt seg for at en mann er terrorist

På spørsmål om hva han tror er årsaken til at italienske myndigheter ønsker Krekar utlevert nå, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling følgene.

– Vår anførsel er at dette er en del av et spill, sier han.

Italienerne mener Krekar leder et terrornettverk som har finansiert jihad i Syria og Irak, rekruttert personer til terror og har hemmelige støttespillere i Kurdistan.

På spørsmål om hva han tenker om linken mellom Italia og Norge i etterforskningen, har Meling tidligere vist til at Italia-sporet ikke var en del av etterforskningsmaterialet i saken i 2012, da Krekar ble dømt til fengsel i to år og ti måneder.

Brynjar Meling og mulla Krekar må torsdag møte i sal 250 i Oslo tingrett. Retten skal ta stilling til om Krekar kan sendes til Italia.

Meling sier han tror det vil være en «lettelse» å bli kvitt «problemet Krekar», for Politiet sikkerhetstjeneste (PST).

– Det kan jo ikke være spesielt givende politiarbeid, verken politifaglig eller personlig, å ha bestemt seg for at en mann er terrorist, og så forsøke å finne noe galt han har gjort, sier Meling.

– Alle henleggelsene og frifinnelsene har nok medført en slitasje som i seg selv innebærer et motiv for å bli kvitt ham, mener Meling.

Les også

Her får du Krekar-saken på to minutter

PST: Helt ordinært samarbeid

Slik responderer politiadvokat Signe Aalling hos PST på Melings uttalelser.

– PST og påtalemyndigheten har hatt et ordinært, internasjonalt rettslig samarbeid i denne etterforskingen. Begjæringen om utlevering fra Italia håndteres fra vår side som en ordinær sak om utlevering etter utleveringsloven, sier Aalling.

Signe Aalling er politiadvokat hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og skal også møte retten torsdag.

– For oss er det nettopp et poeng at saken ikke skal behandles på noen spesiell måte fordi det er mye medieoppmerksomhet rundt en av de personene utleveringsbegjæringen gjelder. Vi har da også fått tilslutning fra lagmannsrett og Høyesterett om at det foreliggende materiale som er oversendt fra Italia er tilstrekkelig til å vurdere om vilkårene for utlevering er oppfylt, sier Aalling.

 • PST: Krekar kunne blitt straffet med fengsel i 10 år i Norge. Her kan du lese hvorfor

– Utleveringsbegjæringen er en kjærkommen gave

– Krekar har sagt i retten at «dette er en politisk sak som er funnet på av politikerne i Norge». Hva mener han med det og deler du hans syn?

– Hvilket syn jeg har, kan jeg av prinsipielle årsaker ikke kommentere. Men jeg har ingen problemer med å fremføre mulla Krekars argumenter med at dette er en politisk sak, sier Meling.

– Enhver kan tenke seg at dersom man er uskyldig anklaget for noe, så vil man forsøke å finne forklaringer på hvorfor slike ting skjer. Når man da har statsråder som har lovet til velgerne sine at man skal kvitte seg med mulla Krekar, så blir det ikke særlig konspiratorisk dersom man tillater seg å tenke at utleveringsbegjæringen er en kjærkommen gave, sier Meling.

Ellingsen: Ekstremt viktig at Krekar sendes ut av landet

Regjeringspartiet Frp har i flere år hatt sentrale representanter som åpent har sagt at de ønsker Krekar ut av Norge.

Dette sa for eksempel Jan Arild Ellingsen, medlem av justiskomiteen for Frp til VG i januar i fjor:

– Det er ekstremt viktig at Krekar sendes ut av landet så fort som mulig. Jeg mener det vil være en like stor politisk seier for Frp å sitte i den regjeringen som får Krekar ut av landet som det var for Obama å være president da Osama bin Laden ble drept. Derfor håper jeg av hele mitt politiske hjerte at Krekar sendes ut, sa Ellingsen.

 • Hvordan endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk? Les historien her.

Trolig lang vei til utlevering av Krekar

Rettsmøtet som starter torsdag er første steg på veien til en mulig utlevering av Krekar til Italia. Men det kan ta tid før Krekar sendes til Italia:

Dersom italienerne får medhold i at vilkårene for utlevering er til stede, kan avgjørelsen ankes, både til lagmannsretten og til Høyesterett. Det er det mye som tyder på at Meling vil gjøre.

Dersom høyesterett til slutt stadfester at vilkårene for utlevering er til stede, sendes saken til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Det er departementet som skal avgjøre om han skal utleveres.

– Er man ikke enig i dette, kan dette bringes inn for Kongen i statsråd. Fastholder Regjeringen at han skal utvises, så kan dette også overprøves rettslig, sier Meling.

PST: Vilkårene for utlevering er til stede

Signe Aalling, politiadvokat hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Aftenposten har tidligere omtalt at PST mener vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er tilstede.

I Italia er Krekar siktet for å ha forberedt eller planlagt terrorhandling ved å ha inngått forbund med noen om å begå terror. I Norge ville det gitt fengselsstraff i inntil ti år, skriver politiadvokat Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST)i et brev til Oslo tingrett som Aftenposten har fått innsyn i.

Les mer om

 1. Brynjar Meling
 2. Italia
 3. Syria
 4. Irak
 5. PST
 6. Politiet
 7. Høyesterett