Over 100.000 har skrevet under på at Mustafa Hasan må få bli i Norge

18 år gamle Mustafa Hasan må forlate landet innen året er omme. En underskriftskampanje for å hindre dette har nå samlet over 100.000 signaturer.

Mustafa Hasan med underskriftskampanjen printet ut på utallige sider på veggen bak ham.

Hasan har fått beskjed om å forlate landet innen 28. desember. Utlendingsnemnda (UNE) peker på at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

Søndag viste demonstranter sin støtte utenfor Stortinget og krevde at han får bli i landet. Nasjonale og lokale politikere, deriblant ordføreren i hans hjemkommune Asker har også krevd at 18-åringen får bli.

– UNEs beslutningstakere skal ikke gjøre unntak i enkeltsaker ut fra at noen har mange som støtter dem. Det er innholdet i sakene som må være avgjørende. Regler kan endres, og praksis kan utvikles, men likeartede saker bør behandles mest mulig likt, skrev UNE i en pressemelding torsdag.

Justisminister Monica Mæland (H) sier hun har stor forståelse for at utlendingssaker som omhandler barn med lang oppholdstid i Norge, vekker engasjement. Det fremgår i et skriftlig svar til MDG-leder Une Bastholm.

– Jeg har også notert meg at Utlendingsnemnda uttaler i mediene at årsaken til vedtaket var at mor i nevnte sak skal ha oppgitt uriktig nasjonalitet til norske myndigheter, opplysninger som i sin tid førte til at hun og barna fikk en oppholdstillatelse det senere er konkludert med at de ikke skulle ha fått, skriver hun.

– Saken har vært behandlet av både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Begge instanser ga Utlendingsnemnda medhold i at deres vedtak var gyldig. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet, skriver Mæland videre.