Stortinget vurderer å forby bensin- og dieselbiler fra 2025: - Klokt å tenke på hvilken bil du skal kjøpe

Brukte bensin- og dieselbiler kan komme til å stupe i verdi.

Regjeringen og samarbeidspartiene vil fjerne bensin- og dieselbilene. Første skritt er å forby nybilsalget fra 2025.
  • Arnfinn Mauren

Ifølge Dagens Næringsliv vurderer nå et flertall på Stortinget et forslag om at det ikke skal selges nye bensin- eller dieselbiler etter 2025. Et av spørsmålene denne målsettingen reiser, er hvordan et slikt forbud vil påvirke bruktbilsalget.

– Det er vanskelig å forutse. Bruktbilene kan bli mer verdifulle når tilgangen på nye bensin- og dieselbiler ikke er der. Men trender kan også påvirke prisene andre veien, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund (NAF), interesseorganisasjon for over 500.000 norske bilister.

Det er i forbindelse med forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 at Høyre, Frp, Venstre og KrF er blitt enige om å fastsette målsettinger for hvor mange lav- og nullutslippskjøretøy det skal være i Norge. For å nå disse målene, vurderes det å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2025.

– Frem til 2025 må vi forsterke fordelene knyttet til kjøp av nullutslippskjøretøy, slik at alle ser at det både er riktig, praktisk og billigst å velge slike biler, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Høyre har på sin side avkreftet at det er enighet om forbud, men sier at «det er enighet om kraftfull satsing på klimateknologi».

Det vil neppe være slutt for landets bensinstasjoner i 2025, selv om det den siste bensin- og dieselbilen er solgt.

Mye er fortsatt ikke avklart

Foreløpig er det imidlertid knyttet en rekke usikre faktorer til at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Hvilket avgiftsregime som vil være på plass på det tidspunktet, er for eksempel ikke avklart. Hvordan dette vil påvirke bilsalget fremover, er også usikkert. Ola Elvestuen har imidlertid dette rådet til norske bilkjøpere:

– Jeg tror nordmenn som vurderer bilkjøp fremover, gjør det klokt å tenke på hvilken bil de skal kjøpe.

– Kan en som kjøper en ny dieselbil i 2020 risikere at den fem år senere vil være verdiløs - på grunn av forbud og restriksjoner?

– Jeg vet ikke hvordan dette vil komme til å påvirke bruktbilsalget. Bilene faller jo i verdi uansett. Vårt mål er at det alltid skal være billigere å velge en bil med nullutslipp, understreker Elvestuen.

Det er bare å brette opp ermene og sette i gang. El- og hydrogenbiler er avgjørende for å nå målene som nå er satt, men folk velger ikke dette hvis de ikke kan bruke dem, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF

Krever dobling av vrakpanten

Ifølge NAF har politikerne en jobb å gjøre hvis de skal få nordmenn til å velge de bilene som slipper ut minst. Elbiler, hydrogen- og hybridbiler må etter NAFs mening bli tilgodesett.

– Først når disse biltypene er like attraktive, kan vi vurdere å reversere disse fordelene, mener Sagedal.

Køprising i byene og miljødifferensierte bompenger er tiltak som NAF mener vil bidra til å få folk til velge lavutslipp- og nullutslippsbiler. For å gjøre det mer attraktivt å kvitte seg med den gamle bilen, gjentar også NAF et tidligere krav om minst en dobling av vrakpanten.

– Det vil virke stimulerende for å få bort gamle og forurensende biler, mener hun

Tror ikke bensinstasjonen forsvinner

I tillegg til avgiftspolitikken, er infrastruktur helt avgjørende, ifølge NAF. Skal politikerne lykkes med målene, mener NAF at det må bygges flere ladestasjoner for elbiler og flere fyllestasjoner for hydrogen.

– Det er bare å brette opp ermene og sette i gang. El- og
hydrogenbiler er avgjørende for å nå målene som nå er satt, men folk velger ikke dette hvis de ikke kan bruke dem, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF. Hun tror imidlertid ikke bilistene trenger å bekymre seg for ikke å finne noen bensinstasjoner i fremtiden.

– Det vil finnes bensinstasjoner lenge etter 2025.