Politianmeldes for dokumentfalsk

Direktøren hadde ansvar for å godkjenne leger og sykepleieres utdannelse - har jukset med egne studiepapirer.

Les også:

Liv Løberg. FOTO: VG

Administrasjonssjef Liv Løberg (61) i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har forfalsket egen CV. Det avslører VG fredag.

Løberg sa torsdag opp jobben sin ved kontoret, og slutter med umiddelbar virkning.Assisterende helsedirektør, Bjørn Guldvog, sier til VG at han er rystet.

— Jeg ble både lamslått, forbannet og sjokkert, sier han.

Nå jobber direktoratet med en politianmeldelse av Løberg, som vil anmeldes for dokumentforfalskning og for å ha gitt uriktige opplysninger i ansettelsesprosessen, skriver avisen.

Dokumentforfalskning straffes etter straffelovens paragraf 182 med bøter eller fengsel inntil to år.

I tidligere saker om dokumentforfalskning har Høyesterett sagt at straffen for dette som hovedregel skal være ubetinget fengsel.

Løberg kan også risikere å bli etterforsket for falsk forklaring til offentlig myndighet etter straffelovens pragraf 166.

I en avgjørelse i 2007, der en utenlandsk student hadde søkt opptak ved en norsk høgskole ved hjelp av et falsk erklæring fra et kinesisk universitet, ble straffen 50 dagers fengsel.

Høyesterett slo fast at den falske erklæringen var å regne som falsk forklaring overfor «offentlig myndighet», og at utgangspunktet for straffutmåling i slike saker er ubetinget fengsel.

Forfalsket tre studiebevis

Ifølge VG har Løberg forfalsket tre studiebevis fra henholdsvis 1989, 1990 og 1992. Det eldste er et bevis på oppnådd bachelorgrad i økonomi fra Queen Mary College i London, det andre også fra London, fra det prestisjetunge universitetet London School of Economics, et bevis på oppnådd mastergrad i helseøkonomi.

Dokumentet fra 1992 er fra Norges Handelshøyskole (NHH) og gir Løberg rett til å bruke tittelen siviløkonom. Ingen av de tre utdanningsinstitusjonene har funnet Løberg i sine arkiver over eksamensbevis og autorisasjoner ifølge VG.

- Ikke gode nok regnskapskunnskaper

Løberg ble ansatt som administrasjonssjef i fjor høst gjennom konsulentfirmaet Management Synergy AS, som vurderte henne som en trygg, voksen, troverdig person med ledererfaring på høyt nivå, skriver VG.

Konsulentfirmaet mente hun var en «soleklar kandidat i den videre prosessen».

Samtidig skal det ha kommet frem ganske tidlig i prosessen at hennes referansepersoner mente at hun ikke hadde detaljerte nok kunnskaper til å føre regnskap - til tross for at hun angivelig var siviløkonom.

Frp-politiker

Løberg har hatt en rekke politiske verv i Fremskrittspartiet opp gjennom årene og er i dag Akershus Frps femte vara til Stortinget og sitter i lokallagsstyret i Vestby Frp, på fylkestinget i Akershus for partiet og i Vestby kommunestyre. Løberg var også partiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2007.

Hennes CV på Fremskrittspartiets nettsider blitt kraftig redigert de siste dagene. All informasjon om arbeidserfaring og utdannelse er nå fjernet.

Her kan du se hvordan CV-en så ut før den ble redigert.

Krever full opprydning

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen krever nå full opprydning i Statens Autorisasjonskontor (SAFH).

— Jeg er lamslått og overrasket, og ikke minst veldig skuffet over at noe slikt som dette skjer. Når et kontor som nettopp har som jobb å autorisere helsepersonell og skal sjekke at andre har riktig utdannelse for å jobbe i helsevesenet, blir det ekstra alvorlig når en i ledelsen har falske papirer. Det er veldig viktig at dette kontoret har tillit i befolkningen, sier Strøm-Erichsen til VG Nett.

Hun mener at Helsedirektoratet nå må jobbe for å gjenopprette tilliten til (SAFH).