Slik brannsikrer <br/>du hytta

Det kan være lurt å sjekke det elektriske anlegget.

I FULL FYR: Brann er enhver hytteeiers skrekk. Her er det en hytte på Hvasser som brenner ned til grunnen.

Det norske folk får ikke nok av elektriske apparater i hus og hytter. Salget av nettopp slike artikler økte med 12,3 prosent i forhold til 2005. Men man skal være klar over at el-bruken kan føre til overbelastning på tilårskomne elektriske anlegg.

En undersøkelse Norsk statistikk har gjort på oppdrag for el-bransjen viser at nesten halvparten av befolkningen har el-anlegg i hytter og boliger som er mer enn 15 år gamle, og mange vet ikke hvor gammelt anlegget er.

Kjempeproblem

— Det er et kjempeproblem at veldig mange har gamle el-anlegg som er bygd for andre formål enn det de benyttes til i dag. Da hytta ble bygd, klarte man seg kanskje med en lyspære og en enkel kokeplate. I dag ser man et endret atferdsmønster, og mange ønsker samme komforten på hytta som hjemme, med for eksempel badstue og moderne komfyrløsninger. sier Terje Hanssen, ansvarlig for el-sikkerhet i NELFO.

Dermed kan el-anlegget, som fylte behovene for 20-30 år siden, være brannfarlig med dagens el-bruk. I gamle hytter trenger ofte inntaksboksen og sikringsskapet en modernisering.

Men istedenfor å ruste opp el-anlegget, velger heller folk å utvide med stikkontakter eller skjøteledninger. Dette fungerer tilsynelatende, men i praksis kan det gå varmgang i anlegget – som i sin tur fører til antenning og brann.

— Elektrisitet er en usynlig vare, og mange tenker ikke over at det også medfører risiko dersom man bruker elektriske artikler på en feil måte, sier Terje Hanssen.

— Det finnes nok en del som stiller litt lavere krav til det elektriske anlegget i fritidsboligen, tror Oddmund Foss, avdelingsleder i enhet for el-anlegg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foss kan fortelle at direktoratet frykter at det å ha gammelt elektrisk utstyr på hytta kan øke risikoen for brann, men har foreløpig ikke tallmateriale som viser en slik årsakssammenheng.

— Det er en tendens til at TV’er, lamper og andre elektriske artikler som er kassert i heimen blir tatt med på hytta. Men ofte burde det nok heller vært på dynga, sier Foss.

Les også:

Les også

Ikke brenn deg på feil røykvarsler

Overspenning

Nå på sommeren er det også fare for overspenninger som følge av lynnedslag. Norsk rekord er 230 000 lynnedslag pr. år, og noen av disse nedslagene genererer overspenninger på ledningenettet. Da risikerer man ødelagte elektroniske apparater — og i verste fall brann.

Man kan beskytte seg mot overspenning ved å montere et såkalt overspenningsvern. Den sikreste varianten er et grovvern som må installeres i sikringsskapet av en elektriker. Men for noen hundrelapper kan man selv kjøpe et finvern som man setter inn som en forlenging av stikkontakten.

— Dette er en billig forsikring mot skader på fryseboks, TV, video eller andre produkter som inneholder elektronikk, sier Hanssen.

Er du i tvil om anlegget ditt er oppdatert til å tåle dagens krav til sikkerhet, komfort eller energibesparelse, kan det være lurt å ta kontakt med en installatør som kan utføre en NELFO-elkontroll.

— Mer enn 40 % av alle branner skyldes feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det er viktig at hytteeierne er klar over at de har et ansvar for å holde el-anlegget sitt i orden, sier Hanssen.