Vil gjerne møte sin overvåker

Arne Treholt er sjokkert og rystet over at politietterforskere videovervåket ham og familien, men takker spaneren som står frem med historien.

- Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at leiligheten vår var videoovervåket, sier Arne Treholt til Aftenposten fra sin base på Kypros.

Les også:

Mistanken om romavlytting var der helt siden arrestasjonen i 1984. Som byråsjef i Utenriksdepartementet ble Arne Treholt arrestert mistenkt for å være blant KBGs viktigste spioner i Vesten. Det var da naturlig at politiet hadde gjort grundige undersøkelser, mente Treholt den gang.

— Det var alminnelig antatt at leiligheten var romavlyttet. Det fikk jeg antydning om på et tidlig tidspunkt, sier Treholt til Aftenposten på telefon fra Kypros.

Allerede før arrestasjonen hadde en nabo varslet Treholt og hans daværende kone om at hun trodde at noen hadde vært inne i leiligheten. Ekteparet pratet om å skifte lås, uten at dette ble gjort. Bilder fra to hemmelige ransakinger ble lagt frem som bevis i retten.

Men dette kan ha vært bare en liten del av en total overvåking av Treholt-familiens privatliv.

Mer enn 25 år etter dommen står en tidligere spaner med dårlig samvittighet frem i Aftenposten. Han forteller at tjenestemenn fra amerikanske CIA reiste til Norge for å installere et ørlite kamera i Treholts leilighet. Fra en dekkleilighet i etasjen over ble det sakte boret et hull inn i taket på stuen til Treholt.

Dermed kunne norske spanere følge med på alt familien foretok seg.

Rystet

— Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at leiligheten var videoovervåket, sier han.

Han reagerer med sjokk og sinne.

— Jeg er sjokkert og rystet over det jeg leste i Aftenposten. Jeg er rystet også på vegne av min daværende kone. Hun må føle at det kommer som et sjokk som er vanskelig å ta inn over seg. Jeg er også forbannet på vegne av sønnen min, som da var seks år. Helt uskyldig har hele hans verden vært gjennomovervåket siden han var en neve stor, sier Treholt.

Spaneren ventet 25 år med å stå frem med sin historie. Hadde han stått frem tidligere, kunne Treholt-saken utvilsomt fått et helt annet forløp.

— Jeg vil ikke kritisere ham for at han ikke sto frem tidligere, sier Treholt.

— Ønsker du å treffe spaneren?

— La meg si først at dette går på hvordan et enkeltmenneske skal forholde seg når man kommer i klemme mellom systemet og den enkelte tjenestemanns samvittighet.

— Svaret er ja, jeg vil med glede møte vedkommende. Jeg har den største respekt for at han har tatt denne belastningen, og er villig til å stå frem for det norske rettssystemet, sier Treholt.

Spionkultur

Han mener at overvåkingen var et resultat av en spionkultur som de hemmelige tjenestene laget rundt ham.

— Jeg ble gjort til storspion, og da var det klart de måtte følge meg nøye, sier Treholt.

Han vil ikke ha noen klar formening om hvem som kjente til den ulovlige overvåkingen, men sier likevel:

— Dersom dette var tiltak som ble satt i kraft og som innebar samarbeid med en alliert overvåkingstjeneste på norsk jord, har jeg vanskelig for å se for meg at etterforskningslederen kunne ta et slikt initiativ alene, sier han.

Han vil ikke spekulere på hva som vil skje med saken fremover. Om gjenopptagelseskommisjonen vil se på saken, eller om det kommer nye runder i rettsapparatet. Ingen erstatning vil kunne kompensere for overvåkingen, sier han.

— Man kan aldri kompensere ødelagt liv. Jeg er blitt tråkket på, ydmyket gjennom mange år. Det blir vanskelig å se en erstatning for noe sånt. Jeg får ikke igjen et tapt liv, sier Treholt.

Måtte jogge

Etter å ha lest Aftenposten lørdag måtte han ta seg en joggetur for å klare å tenke klart. - Jeg hadde behov for å svette litt, sier han.

På begynnelsen av 1980-tallet ble han på hver joggetur i Frognerparken fulgt av spanere i joggesko. Uten at han fikk mistanke.

— Som spaneren sier i Aftenposten, det er en del av joggekulturen at man hilser på hverandre, sier han.

Dersom påtalemyndigheten finner det sannsynliggjort at bevis er blitt fabrikkert, vil trolig Treholt få gjenopptatt saken. Pengebeviset var viktig for å vise at Treholt hadde mottatt penger fra den russiske etterretningstjenesten, KGB.

Nå tar Treholt selvkritikk på flere av tilfellene som fikk overvåkingspolitiet til å mistenke ham for spionasje.

— Det er klart at jeg ikke burde innlatt meg på de utenlandsmøtene med Gennadij Titov. Jeg er heller ikke stolt over den kontakten og det jeg rotet meg inn i forbindelse med Irak. Jeg er ikke noen helgen. Jeg har sikkert gjort dumheter og ukloke ting.

— Men jeg har aldri vært en spion, sier Arne Treholt.