Flere fattige barn i Norge

Fattigdomsåret 2010 er snart over. Likevel øker antallet fattige barn i Norge.

Barna fra Dale Bakhus Barnhage på Rjukan leverer gaver til Fattighuset. Ved døren Mathias (f.v.), Sondre og Mikkel bærer esken. Alle er fem år gamle. Barnhagepersonalet er Gry Sauro og Åshild Langeland (t.h.)
  • Anette Karlsen (foto)

100.000 norske barn lever under fattigdomsgrensen, en økning på minst 50.000 bare de siste fem årene, ifølge Fafo. Mange av barna bor i Oslo, der Fattighuset har holdt det gående på frivillig basis siden 1994.

I førjulsdagene er det ekstra stor aktivitet i lokalene. På vei inn møter vi femåringene Mathias, Sondre, Eirik og Mikkel som har kommet helt fra Rjukan for å levere julegaver.

— Det er spennende å komme hit. Jeg har med en bil, en garasje og bamse. Vi har lært at det finnes mange barn i Norge som ikke har det så bra. De må også få gaver på julaften, mener Mathias i Dale bakhus barnehage.

Fattigdomsåret

Få vet at vi er på vei ut av «Det europeiske år for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon».

— De fattige har ikke merket noe til det året, er jeg redd. Jeg kan egentlig ikke komme på ett eneste prosjekt som har vært fattigdomsrelatert. Tvert imot opplever vi forslag om kutt i trygd til unge uføre, fattige opplever seg stigmatisert av Nav, og barnetrygden er ikke oppjustert på 14 år. Fattigdomsåret har nok vært et år for byråkrater i middelklassen som har forfattet fine ord og fine planer, som få ser noe til, sier Erling Westenvik, styremedlem i Fattighuset.

Å være fattig fra januar til november er vanskelig. Å møte desember uten penger er ille, spesielt for dem som har barn. Derfor er det en trøst å ha Fattighuset, der døren er åpen, maten står på bordet og ingen spør og graver hvorfor du er der.

— Å komme hit forbindes med skam. Ikke å ha råd til mat og julegaver til sine egne unger, gjør vondt. De fleste fattige er folk som står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige, sier Erling Westenvik.

Ingen forskjell

— Rundt 100.000 norske barn lever under det som EU har satt som fattigdomsgrense. For en familie på to voksne og to barn i Norge er det rundt 350.000 kroner etter skatt. Andelen fattige barn har økt de siste årene, sier Tone Fløtten, forsker og instituttsjef ved Fafo.

Fattigdomsgrensen settes som en viss prosentandel av en vanlig inntekt, den såkalte medianinntekten.

- Den viktigste grunnen til økt barnefattigdom er økt innvandring av familier der de voksne sliter med å komme i arbeid. Nesten halvparten av barn som har forsørgere uten arbeid, er fattige. Dessuten er ikke barnetrygden regulert opp siden 1996. Trøsten er at mange av de fattige barnefamiliene kommer seg ganske raskt ut av fattigdommen, påpeker Fløtten.

— Regjeringen har et sterkt engasjement for å løse fattigdomsutfordringene, og selv om vi lever i verdens rikeste land, har vi fortsatt uløste oppgaver, sier Gina Lund, statssekretær Arbeidsdepartementet.

- Har fattigdomsåret endret livssituasjonen for fattige i Norge?

— Kanskje ikke for dem som opplever fattigdom på kroppen. Men deres utfordringer er satt på det politiske kartet slik at vi fortsetter å jobbe for å utjevne de sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk, sier Gina Lund.