Norge

Færre ungdom røyker, men flere har forsøkt hasj

Andelen norske ungdom som røyker daglig, har falt fra 24 til 2 prosent fra 1999 til 2019, ifølge en undersøkelse. Men andelen som har prøvd cannabis, har økt.

Kun to prosent av norske 10.-klassinger røyker daglig. I 1999 var tallet 24 prosent. Foto: Kyrre Lien / NTB

 • NTB

I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. I 2019 var den redusert til 2 prosent, viser nye tall fra skoleundersøkelsen ESPAD, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsa, og det er gledelig at Norge fortsatt ligger lavest i Europa når det gjelder dagligrøyking blant ungdom, sier seniorforsker Elin Bye ved FHI.

Kun Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge.

Rapporten viser utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant 15-16-åringer i 35 europeiske land i perioden 1995–2019. Norske ungdommer ligger gjennomgående lavt både når det gjelder røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmidler.

Andelen av ungdom som bruker snus daglig er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007-2019, mens 16 prosent opplyser at de har drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon i løpet av de siste 30 dagene. Det er en nedgang fra 55 prosent i 1999.

Andelen som har forsøkt cannabis er derimot økende. Fra 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt cirka 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis. I 2019 svarte nesten 9 prosent det samme.

Les mer om

 1. Cannabis
 2. Hasj
 3. Tobakk
 4. Alkohol
 5. Narkotika

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Slik hjelper vi rusavhengige barn og unge

 2. A-MAGASINET
  Publisert:

  Redd Barna: – Barn har rett til å ytre seg. Også på sosiale medier.

 3. NORGE
  Publisert:

  Undersøkelse blant ungdom: Redd for å smitte besteforeldrene

 4. NORGE
  Publisert:

  Fylkesmannen har snudd: Moskeen får lov til å overføre statsstøtte til sin egen stiftelse

 5. NORGE
  Publisert:

  Norske ungdommer er ikke lenger blant verdens høyeste

 6. NORGE
  Publisert:

  Friområde til rusmiljøet: Slik har det gått i andre byer