Norge

-Det finnes nok mange champagne-jihadister

Terrorismeforsker Thomas Hegghammer: - Unge ressurssterke som sympatiserer med radikal islam, kan være såkalte champagne-jihadister. Mange av dem vil falle fra om det blir alvor.

  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist
Terrorismeforsker Thomas Hegghammer påpeker at det er forskjell på å støtte terrorhandlinger og å utføre terror.

Terrorismeforsker Thomas Hegghammer påpeker at det er forskjell på å sympatisere med radikale handlinger og å begå radikale handlinger.Aftenposten skrev i dag at det er flest unge med god utdannelse, og som kommer fra velstående familier, som blir radikalisert fremfor arbeidsledige og marginaliserte. I en britisk studie svarer flere unge fra ressurssterke hjem med familiebakgrunn fra Pakistan og Bangladesh at de sympatiserer med radiakale handlinger enn mer marginaliserte unge.

En av verdens fremste terrorismeforskere, Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinsitutt (FFI), mener studien sier noe om hva de unge ressurssterke mener, men ikke hva de er villig til å gjøre.

— Det er forskjell på å støtte radikale meninger og handlinger og å være i radikale miljøer. Og det er forskjell på å være med i radikale miljøer og å utføre terrorhandlinger.Studien forteller at det er større sympati for terrorhandlinger i middelklassen enn blant folk i lavere samfunnslag.

- Men er det ikke interessant at unge med utdannelse fra velstående familier støtter radikale handlinger?

— Jo, absolutt. Men det forteller ikke så mye om hvem som blir terrorister. Det kan godt være jiahdismens svar på champagne-sosialister, de er champagnejihadister. Noen av dem vil falle fra hvis det skulle bli alvor.

Han viser til at det på 1970-tallet i Norge var mer utbredt med venstreradikale holdninger blant høyt utdannende enn i lavere samfunnslag.

Hegghammer viser til andre undersøkelser, blant annet fra Pakistan, som viser at øvre middelklasse kan ha større sympati for terror enn i lavere samfunnslag.

- Flere terrorhandlinger er blitt begått av ressurssterke personer, som angrepene på Lee Rigbyog flyplassen i Glasgow?

— Ja, det finnes en god del ressurssterke i disse miljøene. Men de fleste terrorister i fattige land kommer fra høyere samfunnslag, mens terrorister i rike land kommer fra lavere sjikt i samfunnet.

Den franske studien som Aftenposten omtalte, der det franske senteret CPDSI har samlet informasjon fra familier som har opplevd at deres barn er blitt radikalisert, viser at oppunder 70 prosent er fra middelklassefamilier.

Her peker Hegghammer på et problem med utvalget.

— Det handler om familienes tilgjengelighet. Det er lettere å komme i kontakt med foreldre fra middelklassen i Frankrike enn med famillier i lavere samfunnslag. Det vil også være lettere å få tak i familier der unge har leflet med radikale meninger enn med dem som har begått radikale handlinger.

Flere radikaliserte fra middelklassen enn før

— Når det er sagt, det er større innslag av middelklassebarn i Frankrike som blir radikalisert nå enn før Syria-krigen. I Storbritannia, har det lenge vært større innslag av personer fra middelklassen som er blitt radikaliser enn fra lavere samfunnslag. Det er variasjoner i Europa når vi snakker om fremmedkrigere til Syria.

— Men lederne, entreprenørene, er gjerne ressurssterke. Fotsoldatene kommer i snitt fra mindre møblerte hjem, sier han.

Hegghammer påpeker at det i Tyskland og Norge ikke er noen tvil om at Syria-farere kommer fra nedre av del av den sosioøkonomiske stigen. Terrorismeforsker Magnus Ranstorp har vist til samme modus for dem har reist fra Sverige til Syria. Ranstorp uttalte til Aftenposten at det er få som har radikale meninger, som tar steget til å begå terrorhandlinger.

- Mange frykter at dem som støtter radikale handlinger, kan bli voldelige?

— Ja, men empirien på dem som faktisk blir terrorister, viser noe annet, sier Hegghammer.

— Er det ingen grunn til å frykte at dem som sympatiserer med radikal islam, skal bli voldelige?

— De utgjør en slags heiagjeng, det hadde vært bedre om de ikke hadde disse holdningene, men alle blir ikke terrorister.