Hverken bacon, pølser eller rødt kjøtt er like farlig som røyk

Forskerne er likevel veldig sikre på at behandlet kjøtt er kreftfremkallende, men det er egentlig ikke noe nytt.

To skiver bacon om dagen øker risikoen for tarmkreft med 18 prosent. Men det er fortsatt veldig mye farligere å røyke.

Tirsdag denne uken presenterte Verdens helseorganisasjon nye funn som er blitt omtaltverden over: kjøttprodukter kan være kreftfremkallende. Bacon, pølser og skinke er blitt plassert i samme klasse som røyking, noe som har ført til en del misforståelser.

Bakgrunn: WHO: kjøttprodukter kan være kreftfremkallende

Nei, bacon er ikke like farlig som røyk

Bare for å slå dette fast først som sist: Hverken bacon, pølser eller annet bearbeidet kjøtt er like kreftfremkallende som tobakk. Det er det ingen som hevder, bortsett fra enkelte aviser. Årsaken til at denne misforståelsen har fått fotfestet er at IARC, en underorganisasjon av WHO som står bak funnene, opererer med noen litt forvirrende klassifiseringer.

Når IARC mener det er sterke nok beviser på at noe er kreftfremkallende, så havner de tingene i gruppe 1. I gruppe 1 finner vi blant annet tobakk, og i går ble det kjent at også behandlet kjøtt, som pølser og bacon, havner i denne gruppen. Med andre ord er Verdens helseorganisasjon veldig sikre på at behandlet kjøtt er kreftfremkallende.

Det betyr ikke at behandlet kjøtt er like kreftfremkallende som tobakk, eller noen av de andre tingene i gruppe 1.

Se matskribentens beste triks for å kutte ned på kjøttet.

Hvor kreftfremkallende er behandlet kjøtt?

I pressemeldingen som IARC kom ut medskriver de at 50 gram behandlet kjøtt om dagen, to skiver bacon eller en pølse om du vil, øker sjansen for tarmkreft med 18 prosent. Men hva betyr egentlig det?

Norge ligger på europatoppen i antall tilfeller av tarmkreft. Ifølge tall fra Kreftregisteret rammer denne kreftformen rundt 3500 nordmenn hvert år.

Ifølge Kreftregistereter det 3,1 prosent sjanse for å få tykktarmskreft før man har fylt 75 år. Dersom denne risikoen øker med 18 prosent er vi oppe i 3,7 prosent.

Nettavisen Vox skriver at det er 15 til 30 ganger mer sannsynlig at man utvikler lungekreft dersom man røyker, enn om man ikke gjør det. Med andre ord er det adskillig farligere å ta seg en røyk enn det er å spise ei pølse, konkluderer nettavisen.

Ja, behandlet kjøtt er kreftfremkallende, men det er ikke nytt

Når Verdens helseorganisasjon putter behandlet kjøtt inn i gruppe 1, så betyr det at de mener det er gode nok beviser på at behandlet kjøtt er kreftfremkallende. Ubehandlet, rødt kjøtt havnet i gruppe 2a, noe som betyr at WHO mener at det er sannsynlig at rødt kjøtt er kreftfremkallende.

Dette er ikke nytt. Allerede i 2011 skrev Aftenposten at norske helsemyndigheter mente det var godt dokumentert at for mye rødt kjøtt øker risikoen for tarmkreft.

Du kan spise 10 wienerpølser i uken og fortsatt være innenfor anbefalingen. Forutsatt at du ikke spiser annen kjøttmat, da.

Det var på grunn av dette at de ga råd om hvor mye rødt kjøtt vi burde spise i uken: 500 gram. I ernæringsrapporten som den anbefalingen bygget på kom det frem at det spesielt var behandlet kjøtt som var ugunstig.

Har du lest om detektivvirksomheten som avdekket kreftgenet? Slektninger, forskere og genetikere har avdekket en genfeil fra 1880-tallet som har gitt kreft i fem generasjoner. Dette funnet kan redde alle etterkommerne.