Norge

Norske fanger kan bli tvangssendt til Nederland

For få norske fanger har meldt seg frivillige til å sone i Nederland. Det kan ende med at innsatte trolig må overføres mot sin vilje.

I mars besøkte Anders Anundsen og den nederlandske justisministerens statssekretær Fred Teeven "Norgerhaven Prison" i Veenhuizen i Nederland der norske myndigheter har kjøpt fengselsplasser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

 • Ntb

Den norske avtalen med Nederland innebærer at 242 norske fanger skal sone i et nederlandsk fengsel. Hittil har 60 innsatte sagt seg villige til å gjøre det, skriver Bergens Tidende.

Da Stortinget vedtok å sende innsatte til fengselet Norgerhaven på den nederlandske landsbygda for å få bukt med soningskøen, la flere representanter vekt på at ordningen hovedsakelig skulle være frivillig.

Vil at så mange som mulig skal reise frivillig

Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet sier at målet fremdeles er at så mange som mulig skal reise frivillig.

— Likevel vil det kunne skje at noen blir sendt dit mot sin vilje, slik det også skjer her hjemme når noen flyttes fra ett fengsel til et annet, sier hun.

Asle Aase, fungerende forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, mener tvangsutsendelse vil være et dårlig rehabiliteringstiltak.

— Vi er svært skuffet over at innsatte må til Nederland mot sin vilje. Det er dette vi har fryktet helt siden det ble bestemt å sende innsatte ut av landet. Dette er ikke et godt rehabiliteringstiltak, men et køtiltak, sier han.

 1. Les også

  Fengsel: Innsatte er sterkt imot å sone i Nederland

 2. Les også

  Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet: Norske fengsler er smekkfulle

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Venstre har snudd: Sier ja til å sende norske fanger til Nederland frem til 2020

 2. NORGE

  Ny dom: Ikke brudd på menneskerettighetene å måtte sone i Nederland

 3. NORGE

  Sivilombudsmannen: Soning i Nederland bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser

 4. POLITIKK

  Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland

 5. KRONIKK

  De innsatte på Trandum synes det er verre enn fengsel | Liridona Gashi

 6. KOMMENTAR

  Skal vi sette hensyn til fanger foran ofre? Ulf Leirstein