Heimevernet vil bruke museumsbunkere til operativt forsvar

Kan man kombinere museum og operativt forsvar? Ja, mener HV-leder i Troms. Får han klarsignal, vekkes den berømte Lyngenlinjen i Troms til live.

Kaptein i Heimevernet, Bernt Olav Johansen, nede i labyrinten av bunkersrom som er en del av Lyngenlinjen.

Lyngenlinjen i Troms er strekningen fra sjøen til punktet der Norge møter grensene mot Sverige og Finland.

Det var der Adolf Hitler planla å stanse russerne i Troms i 1944–45.

Det var der norske forsvarsingeniører ville stanse en invasjon fra Sovjetunionen under den kalde krigen.

Det er stedet der det ble bygget flere hundre bunkersrom.

Men som det heter i siste nummer av magasinet Forsvarets forum: Betongen var knapt nok tørr før Forsvaret fant ut at de likevel ikke trengte forsvarsverkene. Som i dag er museumslokaler.

Inne, bak solide jerndører finnes en labyrint av rom, kontorer, køyer og våpensystemer. De er holdt ved like. Og nå vil heimevernskaptein Bernt Olav Johansen (41) ta dem i bruk, som en del av dagens forsvar.

I Forsvarets forum sier Johansen, områdesjef i HV-16, at anlegget kan brukes både som stillinger, dekningsrom og andre militære formål.

Har egen ledelse i ryggen

Oppdraget til Johansens avdeling, som teller rundt 200, er ifølge Forsvarets forum å støtte andre militære avdelinger og være deres øyne og ører.

Selv om mye har endret seg, er geografien den samme. I en skarp situasjon vil Skibotn-dalen uansett være interessant, mener han.

Overfor Aftenposten bekrefter Johansens distriktssjef, oberst Ole Kr. Karlsen, at han gir områdesjefen full støtte.

– Initiativet til Johansen reflekterer både behovene avdelingene har og det operative planverket, sier han.

Her er ankomsten til bunkersrom som er en del av Lyngenlinjen.

– Kan fungere både som museum og operativt sted

Johansen sier det ikke tror det blir et problem å kombinere museumsvirksomhet med operativt forsvar, og at også avdelinger i Hæren kan være interessert i lokalene.

– Satt på spissen, skal det settes opp skilt med «Museet kan bli stengt på kort varsel av hensyn til militær, operativ virksomhet»?

– Detaljene må vi se på. Men det lar seg gjøre å skille ulike lokaler her.

– Er beskyttelsen disse bunkerne gir også relevant med tanke på dagens skyts og missiler?

– Det kan diskuteres. Men de gir i alle fall mye mer beskyttelse enn annen skjul og dekning. Og på ett tidspunkt må militære avdelinger ligge i ro, sier Johansen.

Forsvarsbygg: Eies formelt av Forsvarsdepartementet

Eiendomssjef i Forsvarsbygg for områdene i nord, Arild Øvergaard, opplyser til Aftenposten at anlegget formelt eies av Forsvarsdepartementet.

Han opplyser at avhending og delvis riving av anlegget i fjor ble stoppet fordi Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) så et mulig behov for å ta stillingene i bruk igjen.