Norge

Kvinner trives bedre enn menn i Forsvaret

Hele 90 prosent av jentene fra 97-kullet, som nå avtjener allmenn verneplikt, anbefaler førstegangstjenesten til andre jenter.

Dersom førstegangstjenesten var frivillig, svarer 90 prosent av kvinnene som var inne i 2016 at de uansett ville avtjent verneplikten. 84 prosent av guttene svarer det samme.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Den nye vernepliktsundersøkelsen er for første gang gjennomført med kvinner som er kommet inn som en del av allmenn verneplikt, og ikke fordi de selv har søkt seg til Forsvaret.

Deltagelsen i undersøkelsen er ifølge Forsvaret selv rekordhøy, med 3600 soldater som har besvart spørsmålene. I fjor var det noe under 7000 som fullførte førstegangstjenesten.

Ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen viser undersøkelsen at forventningene hos de unge, som på forhånd var høye, er mer enn oppfylt:

  • Syv av ti svarer at tjenesten har innfridd eller overgått forventningene de hadde før de begynte på førstegangstjenesten.
  • I alt sier 84 prosent at de trives med tjenesten. Igjen er det kvinnene som trives best; ni av ti.

Men fortsatt utsettes kvinnene for seksuell trakassering

Igjen dokumenterer imidlertid vernepliktsundersøkelsen at Forsvaret ikke klarer å få bukt med seksuell trakassering eller mobbing av kvinnene som er inne. Hele 15 prosent rapporterer at de opplever dette. Andelen har gått ned fra 23 prosent ved undersøkelsen i 2012.

I stor grad handler det om muntlig trakassering. To prosent av mennene sier de opplever det samme, ifølge undersøkelsen.

– Forsvaret har en nulltoleranse for trakassering og mobbing, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen.

Anna Olivia Mohaugen er landstillitsvalgt for norske soldater.

– Tar med seg kultur fra videregående

– Hvorfor klarer ikke Forsvaret å få bukt med trakasseringen?

– Her har Forsvaret fremdeles en jobb å gjøre. Et tiltak vi har spilt inn er at dette bør være en fast leksjon på alle befalsskoler, sier landstillitsvalgt for norske soldater i Sjøforsvaret, Anna Olivia Mohaugen.

– Vi ser at det er enkelte som kommer rett fra videregående, og som tar med seg en kultur derfra. Det kan være en forklaring, sier Mohaugen.

– Er det variasjon i rapportert trakassering mellom avdelingene der kvinner og menn deler rom, og der de ikke deler rom?

– Nei, men vi ser at blandede rom gir gode relasjoner mellom soldatene, og at det bidrar til mer samhold på tvers av kjønn. I Tillitsvalgtordningen er vi veldig positive til blandede rom.

– Er det de som er mest fornøyde som besvarer denne undersøkelsen?

– Vi har ingen oppfatning av at det kun er de som er fornøyde som besvarer, men gleder oss over at svarprosenten var rekordhøy, sier Mohaugen.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Verneplikt