Norge

Lærere i Oslo rapporterer inn dobbelt så mye vold

I fjor ble det meldt inn 1.940 tilfeller av vold mot lærere i Oslo, mot 900 voldsepisoder i 2015.

Lærere i Oslo-skolen rapporterer både om flere alvorlige voldshendelser og mindre alvorlige voldsepisoder enn før. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
  • NTB

Tallene er hentet fra Utdanningsetatens oversikt over vold rapportert til etatens HR-system. Hele 900 av de rapporterte voldshendelsene i fjor var av alvorlig art, som svært alvorlige spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og alvorlige trusler, melder Dagsavisen. Lite alvorlige voldshendelser er definert som spytting, slag, spark og kloring.

Elever som truer og sjikanerer medelever og lærere er ikke et ukjent fenomen i skolen.

Ifølge hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er vold og trusler mot ansatte et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen og den rapporterte økningen gjenspeiler en reell voldsøkning.

  • Les også: Det farlige klasserommet

– Det er grunn til å anta at det er en underrapportering av ulike årsaker. Det kan tenkes at hensynet til skolens omdømme er en av årsakene. Dette kan komme til uttrykk på flere måter; manglende informasjon til ansatte, manglende risikovurdering av elever og manglende rapportering av episoder, sier Osnes.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Vold
  3. Skole