Norge

Senterpartiets Jenny Klinge: På grensen til utidig fra politidirektøren

– Jeg er sterkt imot at reformen skal medføre at folk må bruke hele arbeidsdager til å få pass ved at de må kjøre langt, sier Jenny Klinge i Senterpartiet om Humlegårds uttalelser.

– Likere tjenester og tilbud handler om at tilbudet er tilgjengelig lokalt, mener Senterpartiets Jenny Klinge.

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Humlegård kan gjerne selv mene at det var nødvendig å endre organiseringen og strukturen i Politi-Norge, men 22. juli-kommisjonen påsto aldri det, sier Jenny Klinge, medlem av justiskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, som har vært mest kritiske til nærpolitireformen.

Hun reagerer på at 22. juli-kommisjonen blir brukt for å forsvare massive strukturendringer og omorganisering i politireformen.

– Det er ingen ting som tyder på at de mener det var nødvendig. Det er nesten utidig å bruke kommisjonen i argumentasjonen som et grunnlag for ny politireform, sier Klinge.

– Handler om tilgjengelighet lokalt

Hun mener for eksempel grepet om mer politiarbeid på stedet er noe som kunne vært gjort uavhengig av å endre strukturen i politiet.

– Det kunne fint vært mulig å gjøre dette med den strukturen som vi har, sier Klinge.

Hun er usikker på om politiet kan klare å holde det de lover om likere kvalitet.

– Likere tjenester og tilbud handler om tilbudet er tilgjengelig lokalt, sier hun og bruker utsteding av pass som eksempel.

– Jeg er sterkt imot at reformen skal medføre at folk må bruke hele arbeidsdager til å få pass ved at de må kjøre langt. Det er for dårlig i 2017, mener Klinge.

Hun mener det er bra at det nå skal brukes mer tid og ressurser på vakt- og patruljetjenester, men sier det blir et spørsmål hvor disse patruljene skal bruke tiden sin.

– Vil de kjøre der det tidligere var lensmannskontorer eller der de fortsatt eksisterer? spør hun.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund

– Så at det måtte gjøres endringer

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er enig i at det måtte gjøres noen endringer.

– Vi er ikke imot endringer. Vi er mest opptatt av innholdet, slik at vi blir mest mulig i stand til å løse samfunnsoppdraget vårt. Det er viktigere enn strukturen, sier Bolstad.

Forbundet har hatt mye fokus på at det skal være forutsigbarhet for de ansatte også i den nye politihverdagen.

– Nå er det på tide å konsentrere seg om innhold, personell og sikre gode arbeidsvilkår.

Les mer om

  1. Jenny Klinge
  2. 22. juli