Riksrevisjonen: Norge trodde de solgte jagerfly til Hellas – israelsk selskap sto bak

Det er svært alvorlig at Norge ikke har hatt kontroll på kjøpere av F-5 jagerfly, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Et F-5-fly fotografert i en hangar på Rygge.

Saken oppdateres.

I mange år har Norge forsøkt å kvitte seg med 15 pensjonerte jagerfly av typen F-5, også kalt Freedom fighters.

Tolv av flyene er ifølge Riksrevisjonens rapport, som offentliggjøres tirsdag formiddag, gitt bort til skoler og et museum. Ett brukes til øving.

Alle flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002 med en minstepris på 100 millioner kroner.

Riksrevisjonen konstaterer at Forsvarets interne kontroll med salget har vært altfor dårlig. Forsvarsmyndighetene har utvist mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, noe som er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forsvaret fikk i 2015 solgt to av de opprinnelig 15 F-5 jagerfly for i overkant av 200 000 kroner til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC (NGL).

Bak NGL står den eksentriske Texas-milliardæren Ross Perot jr.

Trodde Hellas sto bak forsøk på kjøp

Riksrevisjonen peker spesielt på et forsøk på salg av F-5 fly til Hellas i 2003.

Ifølge Riksrevisjonen skulle salget gjennomføres via en selskapskonstruksjon der det israelske selskapet Israel Aerospace Industries (IAI) og det antatt greske selskapet Seaways var sentrale aktører.

Israel Aerospace Industries er eid av den israelske stat. Salg av militært materiell som involverer Israel er i strid med politiske føringer.

«Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år,» påpeker revisjonen.

Les også

Norske jagerfly solgt for langt under markedspris

– Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorlig, siden kontroll av mulige kjøpere skal bidra til å sikre at Norge ikke selger militært materiell til områder der det er krig eller der krig truer, sier Foss.

Kritikken rammer to departementer

«Verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen. Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt,» skriver revisjonen.

Og fortsetter:

«I Forsvarsdepartementet er det flere tilfeller av at saksbehandlingen ikke er dokumentert og at dokumentasjon ikke finnes. Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i arkivet for eksportkontroll, og har ulike versjoner av dokumenter der det har vært uklart hva som er endelig versjon. Det er også tilfeller av arkivverdige e-poster som ikke er arkivert.»

Les også

Kontrollkomiteen skjerper kritikken mot Søreide

– Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele salgsprosessen.
Riksrevisjonen har funnet alvorlige mangler på flere områder. Det gjelder både forståelse av regelverk for eksportkontroll, sporbarhet av viktig dokumentasjon, likebehandling av mulige kjøpere og tilrettelegging for å oppnå best mulig økonomisk resultat av salget.

Søreide erkjenner mye – mener deler av kritikk er feil

I sitt svar til Riksrevisjonen underveis i undersøkelsesprosessen skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at hun ikke bestrider funnene Riksrevisjonen har gjort.

Hun mener likevel at teksten hun på det tidspunktet hadde fra revisjonen «ikke tegner et representativt bilde av forholdene i Forsvaret knyttet
til avhending av materiell generelt. Statsråden viser også til tidligere avdekkede svakheter, og opplyser at korrigerende tiltak er implementert.»

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Søreide stiller seg blant annet undrende til at Riksrevisjonen konkluderer med at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 viste en mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket.

Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.

Les også

Megler advarte mot at marinefartøy kunne havne i konfliktsoner

Statsråden er likevel enig i at Forsvarets oppfølging av arbeidet med avhending av militært materiell ikke har vært god nok, og at sporbarheten har vært svak, står det i Riksrevisjonens rapport.

At Forsvarsdepartementet ikke har arkivert et dokument som skal
ha blitt overlevert til statssekretær Espen Barth Eide i 2007, skyldes ifølge statsråden enten at dokumentet ikke var arkivverdig, eller at det har skjedd en enkeltstående saksbehandlingsfeil.

Søreide: Alternativet var å destruere flyene

Søreide har også kommentert at Forsvaret angivelig ikke la til rette for størst økonomisk utbytte.

Hun har opplyst at man i 15 år hadde mislyktes i forsøkene på å selge flyene, og at det eneste realistiske alternativet var destruksjon av flyene, noe som var anslått til å koste 7,2 millioner kroner.

NGL/Perot var på det aktuelle tidspunktet eneste potensielle kjøper, ifølge Søreide.