Fem valgløfter som Oslos nye byråd må innfri

Torsdag får vi vite hva Oslos nye byråd prioriterer i sitt første år med makten i hovedstaden.

Byrådsleder raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg satser stort på sykkel i Oslo-budsjettet for neste år.

Ap, SV og MDG, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, leverte det de selv beskrev som en svært visjonær byrådserklæring i september. Det ble lovet bred satsning på velferd, kollektivtrafikk og miljø.

  • Les mer om det nye byrådet her.
    Når byrådet presenterer sitt reviderte budsjett på torsdag, får vi for første gang et innblikk i hva det konkret vil satse på de neste fire årene.

Det avgåtte byrådet presenterte sitt forslag til budsjett 23. september, mens det nye byrådet har jobbet med å revidere dette siden de tiltrådte 20 oktober.

Slik så det gamle byrådets budsjett ut:

Særlig innen fem kjerneområder har det nye byrådet lovet å levere i løpet av styringsperioden:

1. Sykkelsatsning

I byrådserklæringen lovet byrådet at sykkelveinettet i Oslo skal bygges ut. Allerede tirsdag kunne byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg avsløre at det blir en storstilt satsning på sykkel i Oslo-budsjettet for 2016.

— Driftsbudsjettet for vedlikehold av sykkelveier åttedobles, fra 3 millioner i år, til 25 millioner neste år. Pengene skal blant annet brukes til ekstra vedlikehold om vinteren, slik at det blir trygt å sykle året rundt, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

— Vi har fire år på oss til å gjøre Oslo til en sykkelby, og det har vi startet med nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I tillegg til økte midler til drift og vedlikehold, varsler byrådet at det vil bygge seks mil med ny sykkelvei innen 2019. I tillegg bevilges det 10 millioner til sykkeltiltak i bydelene og 5 millioner til en støtteordning for elsykler, i første omgang som en prøveordning.

— Vi håper at flere velger å la bilen stå, sier Nguyen Berg.

2. Bedre byluft

Det nye byrådet har varslet at det vil iverksette flere tiltak for at luften i Oslo skal bli bedre.

— For oss er det en selvsagt ting å jobbe for at vi har renere og tryggere luft i byen. Det som skjedde sist vinter, at barn på enkelte dager må holde seg inne, er helt uakseptabelt, uttalte miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg til Aftenposten mandag.

Blant tiltakene som er blitt varslet er bilfritt sentrum innen Ring 1 og økte satser i bomringen, samt satsning på kollektivtrafikk. Byrådet ønsker blant annet mer trikk og T-bane i Oslo-sentrum.

Byrådet har også varslet at det vil skrote planene om utbyggingen av E18 vestover, men tirsdag ble det likevel kjent at det ber Stortinget om å bevilge penger til prosjektet:

3. Eiendomsskatt

Byrådet har varslet at det vil innføre eiendomsskatt, både for boliger og næringsbygg. Det er planlagt at skatten på boliger skal innføres allerede fra 2016, mens skatt på næringsbygg implementeres i 2017.

Ifølge Arbeiderpartiet vil én av fem boliger i Oslo få eiendomsskatt med partiets modell. Grensen vil gå ved en anslått markedsverdi for boligen på 5 millioner kroner. Boliger som ligger lavere i anslått markedsverdi, vil slippe eiendomsskatt.

Arbeiderpartiet anslår at deres modell vil gi 2,5–3 milliarder kroner samlet over de fire årene 2016-2019, og har øremerket pengene til blant eldreomsorg.

4. Barnehager

Byrådet har varslet at det ønsker å satse på barnehage, i tillegg til Aktivitetsskole (AKS) på østkanten der andelen barn som deltar i aktivitetsskolen er mye lavere enn i vest, hvor det er opp mot 100 prosent deltakelse.

Det planlegges en gradvis innføring av gratis halvdagsplass i AKS for 1.– 4. trinn i bydelene Alna, Grorud, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i bydel Østensjø og St. Hanshaugen innen 2018.

Satsingen vil omfatte rundt 13.000 barn, nesten halvparten av 1.- 4. klassingene i hovedstaden.

Byrådet har også lovet å innføre to barnehageopptak i året, slik at det blir lettere for barn som er født etter 1. september å få barnehageplass. Det nye byrådet skal ha som målsetting «at alle ettåringer skal få plass innen to måneder etter søknad.»

I tillegg vil byrådet innføre forsøk med «kveldsåpen barnehage, og forsøk med helg- og nattåpen barnehage».

Byrådet ønsker også å utvikle ordningen med gratis kjernetid (20 timer i uken) i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i bydelene med områdesatsinger, og på sikt utvide ordningen til å omfatte 3-åringer. Dette skal skje i samarbeid med staten.

5. Eldreomsorg

Byrådet har lovet 500 nye årsverk i hele, faste stillinger i hjemmetjenestene.

I tillegg har Inga Marte Thorkildsen (SV), som er ny helsebyråd, varslet at hun ønsker å gi eldre større valgfrihet og at hun vil kaste kommersielle aktører ut av all kommunal omsorg.

— Vi skal ta med eldre, både representanter og helt vanlige folk, i alle prosesser og i utviklingen av den beste eldreomsorgen og politikken vi kan få, uttalte Thorkildsen til Aftenposten i oktober:

Rødgrønt stempel

Foreløpig er det altså klart at sykkel får stor plass i det nye byrådets reviderte budsjett, mens vi må vente til torsdag før vi får se resten. Byrådsleder Raymond Johansen lover imidlertid at det blir enda mer miljøpolitikk.

— Vi har bare hatt 21 dager i byrådskontorene og kort tid på å innføre endringer, men jeg mener likevel at vi har klart å sette et tydelig rødgrønt stempel på budsjettet. Allerede i dette budsjettet vil vi vise den retningen vi ønsker å gå i de fire kommende årene, sier Johansen.