DEL 5: BIOS og programvare

Forrige del og tilbake til begynnelsen.

Nå skal PC-en din fungere, og når du skur den på skal du komme inn i BIOS-en. BIOS står for Basic Input/ Output System, og er innebygget programvare som bestemmer hva datamaskinen kan gjøre uten bruk av programmer.

Noen elsker bruke BIOS-en til å pushe grenser for hva systemet kan tåle, men det beste er å ha en edruelig holdning til innstillingene, som vil si at man bruker standardinnstillingene som er ment for hardwaren din.

Vi vil i det følgende gå gjennom de basale stegene for at PC-en skal fungere slik den var ment å fungere.

Inn i BIOS-en

  1. Gå inn inn i CMOS-oppsettet, også populært kalt BIOS-en. Dette gjøres ved å holde en tast nede rett etter at maskinen er skrudd på. Ofte er det knappen "del" eller "F2", men sjekk i bruksanvisningen til hovedkortet hvilken knapp du må holde inne.

Dette skal også stå på skjermen i det du skrur den på. Når du er inne: Sjekk at video-innstillingene er satt riktig (EGA/VGA), og at floppydriven er satt til 1,44 hvis du har installert dette (noe vi ikke har gjort i denne gjennomgangen).

  1. Du vil finne innstillinger for hva som er Primary, secondary, Master og slave på IDE-kanalen. Hvis disse ikke allerede er satt opp korrekt, så kan du bruke BIOS-en til å automatisk finne drivene dine ved bruk av "autodetect".
  2. Still inn dato og tid.

Sjekk samsvar

  1. Sjekk at innstillingene samsvarer med hardwaren. For eksempel at CPU speed er satt til 2000 MHz hvis du har en 2 GHz-prosessor.
  2. Har du installert et eget lydkort, bør du skru av lydkortet på hovedkortet.
  3. VIKTIG! Sett boot-rekkefølgen. Når maskinen starter ser den etter et sted å "fyre" opp programmer fra. Setter du Boot-rekkefølgen med CD/DVD-ROM-en først, vil den først fyre opp programmer fra CD-ROM-EN din.

Når du for første gang skal installere et operativsystem fra CD, bør Boot-rekkefølgen starte på CD-Romen. Hvis du skal starte opp fra en systemdiskett fra floppy-driven, må A: kommer først i boot-rekkefølgen.

CD-ROM først

Skal du installere Windows, som du sikkert skal, sett Boot-rekkefølgen med CD-ROM først, og sett Windows-disken i. Neste gang maskinen starter vil den fyre opp programmet fra disken.

Det er også en del avanserte justeringsmuligheter, men dette er i hovedsak det du trenger å gjøre i BIOS-en for å komme i gang.

Nå kan du bare legge Windows-disken (evt Linux-disken) i CD-ROM-en, og restarte datamaskinen, og den skal være klar til bruk.

Lydkort, grafikkort kommer med disker som inneholder drivere. Installer disse. Har du en stor harddisk, bør du partisjonere denne. Det vil si å dele den opp i mindre harddisker. Dette kan gjøres ved hjelp av spesiell programvare, eller ved å benytte Windows' eget partisjoneringsverktøy.

Så er det bare å fylle opp maskinen med de programmer, spill osv du måtte ønske, og bruke den i vei.

Forrige steg.

Alle delene:

DEL 1: Strømtilførsel, prosessor og vifte

DEL 2: Minnet og hovedkortet

DEL 3: Harddisk og DVD/CD-brenner/spiller

DEL 4: Skjermkort og lydkort

DEL 5: BIOS og programvare