Advarsel fra Europa: Årets influensasesong kan bli alvorlig for de eldre

Viruset som dominerer i Europa, er forbundet med lav vaksineeffekt, advarer Det europeiske smittevernbyrået.

Hvert år oppfordres eldre og andre utsatte til å ta influensavaksine. I år kan det være ekstra viktig.

Selv om antallet oppdagede influensatilfeller i Europa fremdeles er lavt, ser det europeiske smittevernbyrået (ECDC) urovekkende tegn. Blant annet er det rapportert om uvanlig mange tilfeller i Kroatia.

Virusvarianten som har dominert den siste måneden, er av typen A (H3N2). Dette er en variant som særlig rammer de eldre. Den er også forbundet med lav vaksineeffekt, skriver ECDC i en pressemelding.

– Den tidlige oppdagelsen av A (H3N2) er en indikasjon på at influensasesongen kan bli alvorlig, selv om vi ikke kan vite sikkert hvordan den kommende influensasesongen vil se ut, sier Pasi Penttinen, sjefen for ECDCs influensaprogram.

ECDC frykter at mange influensatilfeller og en pågående covid-19-pandemien kan få alvorlige følger for de eldre og for folk med svekket immunforsvar. Det kan legge en ekstra byrde på helsesystemer som allerede sliter med covid-19.

– Fortsatt viktig å ta vaksinen

Det er fem ulike typer influensavaksine som tilbys i Norge i år. Alle er laget for å virke mot fire ulike virus, inkludert virusvarianten A (H3N2). Men selv om vaksinene inneholder denne virusvarianten, så er effekten ofte lav mot dette viruset, spesielt hos de eldre.

Det er fordi eldre ofte har vært utsatt for denne virusvariantene mange ganger før. Viruset har forandret seg litt over tid, men kroppen vil kunne reagere som om den sto overfor den tidligere versjonen av viruset.

– Vaksinen vil redusere sannsynligheten for at du blir alvorlig syk, sier immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO.

Eldre og andre sårbare vil likevel ha effekt av vaksinen, mener immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

– Selv om vaksinene har redusert effekt, så virker de. De reduserer sannsynligheten for at du blir alvorlig syk hvis du har tatt vaksinen, kontra hvis du ikke har tatt den. Det er fortsatt viktig at eldre tar denne vaksinen, sier hun.

Kan få uvanlig mange influensadødsfall

Det var uvanlig få som fikk influensa forrige sesong, antagelig fordi pandemien gjorde at folk var mindre i kontakt med hverandre. Nå som folk kommer mer i kontakt med hverandre, kan man risikere uvanlige mange dødsfall på grunn av influensa.

– Man har sagt lenge nå at man er redd for en ganske hard influensasesong, så dette året er det veldig viktig at alle i risikogruppene, blant annet alle over 65 år, tar influensavaksinen, sier Grødeland.

– Bør man ta noen forholdsregler i tillegg, siden det blir advart om at vaksinen kanskje ikke har så god effekt mot denne virusvarianten?

– På sykehjem kan det være fornuftig at de ansatte tar vaksinen, for å redusere risikoen for at de smitter pasientene. Folk som besøker eldrehjem, bør passe på at de er friske og ikke har luftveisinfeksjoner, sier hun.

Koronapandemien førte til nedstengning av samfunnet. Folk ble også flinkere med personlig hygiene. Det førte også til mindre influensasmitte.

Gratis vaksine til eldre

– Vi har ikke nok influensavaksiner til hele befolkningen i Norge. Men vi har nok til dem vi anbefaler vaksinen til, sier farmasøyt Kjersti Margrethe Rydland. Hun er programleder for influensavaksinasjonsprogrammet i FHI.

I år anbefaler FHI alle over 65 år å ta influensavaksine, også de som ikke har kronisk sykdom. Det er fordi immunforsvaret svekkes noe med årene. Videre anbefaler FHI gravide i andre og tredje trimester, folk i risikogruppene og de som kan smitte noen i risikogruppene, spesielt helsepersonell.

– Hva hvis man er frisk og vil ta influensavaksinen?

– Vi fraråder ingen å ta vaksinen. Men man må betale for den selv i motsetning til risikogruppene som får influensavaksine gratis, sier Rydland.

– Vi har nok influensavaksiner til dem vi anbefaler å ta vaksinen, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i FHI.

Får snart vite hvordan influensasesongen blir

Fordi influensaviruset ikke sirkulerte i befolkningen i Norge i fjor, dannet vi ikke immunresponser mot influensavirus. Da kan et influensavirus bli mildere året etter, men også hardere.

– Vi vet foreløpig ikke om vi har immunresponser fra 2019 som vil hjelpe godt i denne influensasesongen. Dette vil vite relativt raskt etter at folk begynner å få influensa her i Norge, sier Gunnveig Grødeland.

Hun understreker at vi er vant til å håndtere både influensa og virussmitte. Det spesielle i høst er at vi får influensavirus hit og samtidig har koronaviruset i Norge.

I uke 41 var det foreløpig kun noen få tilfeller av influensa i Norge, ifølge rapporten fra FHI. I Europa er det flere tilfeller nå.

Mange har spørsmål om årets influensavaksine. Her kan du lese Gunnveig Grødeland svar på noen av de vanligste spørsmålene:

– De over 65 år er ekstra anbefalt å ta influensavaksinen i år, fordi vi kanskje ikke har så god immunitet akkurat i år, sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland.

– Er det det samme hvilken influensavaksine man tar?

– Man får hvert år en influensavaksine som inneholder nøye utvalgte virus. Det er de virusene man regner med at mest trolig vil sirkulere og forårsake epidemi det aktuelle året. Norge har i år tatt i bruk en influensavaksine som er ekstra effektiv i personer over 65 år. Det er veldig positivt. Utover det er det akkurat det samme hvilken influensavaksine man får tilbud om.

– Hvordan vet man at vaksiner laget i våres vil virke på influensaviruset denne sesongen?

– Det er en av svakhetene ved vaksinene som vi har nå. Influensavaksinene lages i god tid før sesongen. Valget av hvilke virus som inkluderes i vaksinen baseres på observasjoner i mennesker og dyr over hele verden.

Stort sett gjør disse undersøkelsene at man treffer ganske godt på hvilke virus som blir inkluderte i vaksinen. Da har vaksinen god effekt. Noen ganger bommer de noe. Men det er alltid noe effekt av influensavaksiner.

– Er 1 meters avstand effektivt mot virussmitte fra influensa?

– Det er aldri mulig å fastsette en sikker grense for akkurat hvilken avstand som er effektiv mot virussmitte. Men jo lenger unna man er, jo mer reduseres smitterisikoen. Lokale vindforhold, temperatur og hvordan viruset kommer ut i luften rundt oss spiller inn. Kommer det i et hardt host, vil viruset jo kunne bevege seg et godt stykke.

– Hva er enkle råd akkurat nå?

-En stor majoritet av voksne er nå fullvaksinerte mot sars-cov-2, så for de fleste av oss vil denne høsten bli mer å regne som en normalsituasjon. Det sagt, så er det ekstra viktig å holde seg hjemme i år om man er syk. Ellers er god håndhygiene alltid lurt. Om man hoster er det jo også god folkeskikk å holde seg for munnen.

– Er målet å oppnå flokkimmunitet mot influensa?

-Nei, når det gjelder influensavaksinen, så tenker man på enkeltindividet og i hvilken grad du kan tåle å bli smittet og syk av influensaviruset. Derfor anbefales spesielt eldre og andre i risikogrupper å ta influensavaksinen. Vi tenker også på i hvilken grad noen kan smitte andre. Derfor anbefales helsepersonell å ta influensavaksine.

Bør barn ta influensavaksine?

– For barn er det ikke anbefalt, men noen barn, som diabetikere, kan ha nytte av influensavaksine.