Smitteutbrudd av covid-19 ved to Ahus-avdelinger

To avdelinger på Ahus er rammet av utbrudd av koronaviruset. Totalt er 50 personer smittet.

Akershus universitetssykehus er rammet av to separate smitteutbrudd av covid-19.

Ved hjertemedisinsk avdeling ved Ahus i Lørenskog har fem pasienter og fem ansatte testet positivt så langt.

Smittevernoverlege ved Ahus, Silje B. Jørgensen, frykter at flere kommer til å teste positivt i dagene fremover.

– Vi har veldig høyt belegg ved sykehuset. Mange pasienter har ulike luftveisvirus, som RS-virus og parainfluensavirus. Covid-19 er den største gruppen, sier hun.

Tidligere mandag ble det klar at Ahus innfører ekstratiltak for å håndtere den store pågangen av pasienter med luftveislidelser.

Forskjellige virus i omløp

Ikke bare småbarn, men også eldre og kronisk syke rammes hardt av RS-virus og parainfluensa-virus, som det har vært mye av i høst.

– Vi bruker all kapasitet og har satt inn ekstra bemanning av leger og sykepleiere, sier Jørgensen. Hun sier Ahus samarbeider tett med kommunene for å få skrevet ut ferdigbehandlede pasienter raskt og frigjøre sengeplasser.

Jørgensen sier at dette er store utbrudd, og at de ansatte viser stor innsatsvilje for å gjøre situasjonen så god som mulig.

– De fleste smittede er fullvaksinerte, med få unntak. Vi håper at pasientene ikke blir så alvorlig syke som hvis de hadde vært uvaksinerte, sier hun. De sykehusansatte har kun lette symptomer.

Kontroll i Kongsvinger

Kongsvinger sykehus, som også er en del av Ahus, har hatt et smitteutbrudd med covid-19 ved en av de medisinske sengepostene.

Smitteutbruddet ble oppdaget sent forrige uke. Totalt 25 ansatte og 15 pasienter er smittet. Dette inkluderer også covid-19- pasienter som er innlagt for behandling. Det opplyser sykehuskoordinator Jane Castro på Kongsvinger sykehus i en e-post til Aftenposten.

– Testing av pasienter og ansatte er utført. Nærkontakter er kartlagt. Pasienter og ansatte som ble testet i forrige uke, vil bli retestet denne uken. Dette for å sikre kontroll på eventuell ytterligere smitte, opplyser Castro.

De ansatte som er smittet, er ikke nødvendigvis en del av utbruddet ved medisinsk sengepost.

– Smitten ellers i samfunnet øker. Det er naturlig at dette også gjelder ansatte ved sykehuset. Vi har god testkapasitet for både pasienter og ansatte og opplever nå økt kontroll på situasjonen. Utbruddet har dessverre medført at inneliggende pasienter er blitt smittet, sier hun.