Norge

Oktober-været var vått og varmt

Månedstemperaturen lå 1,9 over normalen i oktober måned, og det falt 50 prosent mer nedbør enn normalt på landsbasis.

Oktober begynte veldig vått på Østlandet, og en bil ble stående under vann i undergangen ved Lørenskog stasjon.
  • NTB

Ifølge månedsrapporten Været i Norge var oktober den 3. våteste og 8. varmeste oktober på 120 år.

Relativt varmest var det i Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal, der flere stasjoner lå mellom 3 og 4 grader over normalen. Relativt kjøligst var det i Troms og Finnmark der noen steder kunne notere 0,5-1 grader under normalen.

Svalbard lufthavn hadde et gjennomsnitt for måneden på -4,0 grader, 0,2 grader under normalen.

At det regnet mye, kan mange på Vestlandet skrive under på. Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet fikk da også 100 til 150 prosent mer nedbør enn normalt. Aller mest kom det på Gullfjellet i Bergen, med 875 millimeter – 114 prosent mer enn normalt.

Nordpå var det atskillig tørrere, i Troms og Finnmark fikk noen stasjoner fra 40 til 60 prosent mindre enn normalt.

Høyeste maksimumstemperatur, 22,9 grader, ble registrert 9. oktober på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Laveste minimumstemperatur var -18,2 grader, målt på Karasjok-Markannjarga 30. oktober.

Les mer om

  1. Vær