Tidligere advokat dømt for underslag av 100 millioner

Tidligere advokat Halstein Sjølie er i Oslo tingrett dømt til fem år og et halvt års fengsel for underslag av omkring 100 millioner kroner.

Saken mot eksadvokaten gikk i Oslo tingrett. Dommen lyder på fem og et halvt års fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

TV 2 melder at Sjølie ble dømt fredag. Saken gikk som en tilståelsessak, ettersom den tidligere advokaten erkjente alle forhold.

Advokaten, som tidligere var bosatt i Moss, erkjente å ha overført pengene til sin bedriftskonto ved å lage fiktive fakturaer og ved å forfalske klientkontoutskrifter.

Den uriktige bokføringen ble ifølge Økokrim gjort for å dekke over pågående underslag av klienter. Lovbruddene har ifølge dommen funnet sted over en periode på sju år.

I dommen heter det at underslaget anses som særlig grovt blant annet fordi det er begått ved brudd på «den særlige tillit som følger med tiltaltes stilling, virksomhet og oppdrag.»

– Det er en alvorlig sak, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Sjølie mister også retten til å virke som advokat på ubestemt tid, og retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.