Sendte ut sluttevaluering av pandemien i oktober. Så kom en ny smittebølge og nye tiltak.

Departementet som har ansvaret for beredskapen i Norge, sendte ut «sluttevaluering» av håndteringen av koronapandemien i oktober. Kort tid senere måtte Norge stenge delvis ned igjen.

Justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) styrte landet da Justisdepartementet sendte ut sin sluttevaluering.

Lørdag 25. september i fjor klokken 16 ble det feiret i gatene i Norge. Dagen før hadde statsminister Erna Solberg (H) varslet at Norge åpnet opp igjen. De aller fleste nasjonale smitteverntiltakene ble fjernet.

– Nå kan vi leve som normalt, proklamerte Solberg.

Få dager senere, den 4. oktober, sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et brev med tittelen «Sluttevaluering».

Brevet gikk til alle departementene og alle underliggende etater. Statsministerens kontor (SMK) ble satt på kopi. I brevet foreslo departementet en felles innretning av departementenes sluttevaluering for håndteringen av koronapandemien.

Beskrev formål

I Norge der det Justis- og beredskapsdepartementet som skal sikre arbeidet med landets beredskap og samfunnssikkerhet. De har også i oppgave å samordne denne innsatsen.

I brevet om sluttevalueringen presiseres det at dette er en «egenevaluering og en sluttevaluering for departementene.»

Brevet som ble sendt ut beskriver rammene, formålet og forutsetningene for sluttevalueringen og kravene til denne:

Svarer ikke på spørsmål

Departementet vil ikke svare på Aftenpostens spørsmål om hvorfor de valgte å sende ut en sluttevaluering allerede i oktober.

De vil heller ikke svare på om departementet mente pandemien, og håndteringen av den, var over i oktober i fjor. De hevder valg av tidspunkt for evaluering ble gjort for å sikre at Koronakommisjonen kunne få tilgang til evalueringen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sammen med finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget i desember i fjor.

Etter åpningen av samfunnet gjentok helsemyndighetene jevnlig at pandemien ikke var over. Justisdepartementet vil imidlertid ikke svare på hvorfor de likevel ville starte sluttevalueringen. De vil heller ikke kommentere hvilket signal de mener dette brevet ga.

De ønsker ikke at noen personer i departementet skal siteres i saken og ber, via kommunikasjonsavdelingen, Aftenposten sitere «departementet» i et skriftlig svar.

Departementet mener de hele tiden vært «fullt innforstått med usikkerheten knyttet til den videre utviklingen av pandemien.»

De mener det er derfor det understrekes i brevet at departementene må vurdere behovet for ytterligere evaluering.

Heidi Heggenes, departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet sendte nytt brev i november.

Gjorde retrett

Halvannen måned etter det første brevet ble sendt, den 22. november i fjor, sendte departementsråd Heidi Heggenes i Justis- og beredskapsdepartementet et nytt brev.

Der viste de til brevet som tidligere var sendt om sluttevalueringen av koronapandemien. Nå skrev de at de mener det ikke lenger var riktig å se på evalueringen som var igangsatt som en «endelig sluttevaluering».

De begrunner dette med kraftig økning i smittetall og fordi tiltak mot pandemien fortsatt var nødvendig. De skrev samtidig at det var uklart «hvor lang tid det vil gå før vi ser en mer varig reduksjon i smittetall og sykehusinnleggelser».

Til Aftenposten skriver departementet at da det «ble tydeligere ut over senhøsten at pandemien igjen gikk over i en mer kritisk fase med flere mutanter, valgte vi å presisere dette tydeligere til departementene.»