Norge

De uvaksinerte pasientene: På en uke kom 16 polakker inn på sykehus med korona. De fleste er uvaksinert.

16 polakker var blant de 79 utenlandsfødte pasientene som ble lagt inn på sykehus i Norge forrige uke. 41 prosent av koronapasientene nå er født i utlandet.

Smitte- og pasienttallene har økt kraftig i november og desember. Hvem legges inn? 41 prosent er født i utlandet.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Journalist

Det ble en ny dyster uke med nye skyhøye smittetall, nye pasientrekorder og ny nedstengning. Aldri før har så mange vært innlagt med korona.

De høye pasienttallene er et hovedargumentene for at regjeringen delvis har stengt ned Norge igjen.

Ny tall fra FHI viser at utenlandsfødte igjen dominerer pasientstatistikken.

De fleste uvaksinerte i Norge, er nå født i utlandet.

Pasienttallene for norskfødte har vært stabile de siste to ukene. Det er strømmen av utenlandsfødte pasienter som har drevet det meste av pasientenveksten hittil i desember.

Så mange pasienter er født i utlandet

79 av de 193 pasientene som ble innlagt på sykehus i forrige uke, var født utenfor Norge.

16 av dem var født i Polen. Det betyr at en av seks utenlandsfødte koronapasienter, kommer fra Polen.

I tillegg var det seks pasienter fra Eritrea, fem fra Syria og fem fra Litauen. FHI oppgir ikke land for grupper på færre enn fem.

Samtidig viser pasientstrømmen at antallet norskfødte pasienter har holdt seg stabilt i to uker.

De siste tre ukene ble for eksempel 29 polakker innlagt på sykehus i Norge med korona.

Dette er også den største innvandrergruppen i Norge med 97.000 registrerte i Folkeregisteret. Dette tilsvarer en insidens på 30 per 100.000. Dette er dobbelt så mye som blant norskfødte, selv om snittalderen er høyere for norskfødte.

Det høyeste insidensen blant innvandrergruppene, er fortsatt blant personer født i Pakistan.

Tidligere i pandemien har personer født i Polen hatt en relativt lav insidens, sammenlignet med de fleste andre innvandrergrupper.

En varslet pasientstrøm?

At pandemien har rammet innvandrere langt hardere, har vært kjent gjennom hele pandemien.

Mange tiltak er iverksatt.

Det har ikke klart å forhindre den kraftige økningen i både smitte og antallet pasienter blant utenlandsfødte.

Store kampanjer har vært gjennomført, blant annet på polsk.

Både i store medier, og på sosiale medier hvor polakker befinner seg. Det er også gitt tilbud om vaksiner på arbeidsplasser med mye utenlandsk arbeidskraft.

Det har likevel ikke klart å hindre den siste bølgen. Hva er grunnen til at innvandrere fortsatt er så overrepresentert?

De fleste er uvaksinerte

66 prosent av de utenlandsfødte som er innlagt på sykehus de siste fire ukene, var uvaksinerte.

Blant de 97.4000 polakkene som er registrert i Folkeregisteret i Norge, er andelen fullvaksinerte bare 40 prosent.

De siste to månedene har derimot bare 2300 flere polakker blitt fullvaksinert i Norge siden 10. oktober.

På den andre siden kan tallene fra FHI inneholde feilkilder.

I Polen er 47 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Det er både vanskelig og tidkrevende å få registrert vaksiner tatt i utlandet her i Norge. Derfor er det god grunn til å tro at andelen vaksinerte er høyere enn FHIs tall gir inntrykk av.

Hva er årsakene?

En fersk rapport fra FHI peker på flere mulige årsaker til at pandemien har rammet enkelte innvandrergrupper så kraftig.

1. Reiser langt mer. Utenlandsfødte reiser langt mer, og er oftere i områder med høyere smitte enn Norge.

2. Språk og IT. FHI de utenlandsfødte i større grad faller utenfor både testing, smittesporing og karantene. Det har vært store svakheter i systemene for å skaffe tolker.

3. Faller utenfor helsevesenet. En annen forklaring er at mange innvandrere faller utenfor det norske helsesystemet.

4. Svakere etterlevelse av råd. FHI mener også at innvandrere «sannsynligvis» har hat en svakere etterlevelse av både råd og karanteneregler.

5. Sosiale og økonomiske forhold. Innvandrere bor mer sentralt, hvor smitten er størst. Trange boforhold, yrke, utdannelse og inntekt har hatt «moderat» betydning, ifølge FHI.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset