Helsedirektøren: Har anbefalt flere tiltak til regjeringen i møtet med ny virusvariant

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er forholdsmessig å innføre innreisetiltak nå, tross motstand i WHO. Flere tiltak er blitt anbefalt til regjeringen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er riktig å innføre innreisetiltak slik situasjonen er nå med en ny virusvariant som skaper frykt.

Guldvog vil ikke gå nærmere inn på hvilke tiltak Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen, men sier det i møtene fredag er blitt lagt frem flere anbefalinger til regjeringen.

– Vi har gitt våre anbefalinger til regjeringen også om andre tiltak, men det vil regjeringen selv komme tilbake til, sier Guldvog til NTB.

Det som allerede er klart, er at det innføres karanteneplikt for alle tilreisende fra åtte land i Sør-Afrika. Det skjer tross råd fra Verdens helseorganisasjon om å vente med det og til stor forargelse i afrikanske land.

Tiltaket er forholdsmessig slik situasjonen er nå, mener Guldvog.

Alle må på karantenehotell

Alle, også fullvaksinerte, må på karantenehotell ved ankomst til Norge og det legges ned forbud mot direkteflyvninger fra landene.

– Vi har gjennom hele pandemien gjort nasjonale vurderinger, og i denne situasjonen er vi også godt samordnet med EU og andre land i Europa, sier Guldvog.

– Vi forstår WHOs syn på å ha begrenset med innreiserestriksjoner og i Norge gjeninnfører vi heller ikke innreiserestriksjoner. Det vil ikke være forbudt å komme til Norge fra disse landene, men vi anbefaler sammen med FHI at man gjeninnfører innreisekarantene, sier helsedirektøren.

Han mener det er et forholdsmessig tiltak å innføre, tross lite informasjon om den nye virusvarianten foreløpig.

– Per nå mener vi det, og det er viktig i slike situasjoner ikke å utsette befolkningen for en høy umiddelbar risiko. Så er ikke formålet å hindre fullstendig at nye virusvarianter kommer inn i landet. Det er praktisk umulig, men det vil være å forsinke innføringen av nye virusvarianter, som gjør at vi kan iverksette målrettede tiltak ved behov, sier Guldvog.

FHI: Innenfor handlingsrommet

Også Folkehelseinstituttet mener tiltakene Norge innfører er innenfor handlingsrommet WHO gir.

– Det er et viktig prinsipp i det internasjonale helseregelverket at man ikke skal innføre restriksjoner som skaper unødige hindringer for reiser og handel mellom landene. Det er også svært viktig at land som oppdager nye virus, mutasjoner eller andre mikrober deler informasjon om dette raskt og ikke blir straffet i form av restriksjoner som påfører landet skade, sier FHIs fagdirektør Frode Forland.

Han mener tiltakene som iverksettes vil gjøre det mulig å oppdage nye tilfeller tidlig. Samtidig sier han at det ikke er sikkert virusvarianten har oppstått i det sørlige Afrika, og viser til at tilfellet som er påvist i Belgia hadde koblinger til Egypt og Tyrkia.

– Vi mener det er innenfor det handlingsrommet som WHO gir, sier han.

Kan rykke tilbake til start

Helsedirektoratet opplyser at det kan ta flere uker før vi får god kunnskap om hvor god beskyttelse vaksinene gir mot den nye varianten.

– Helsedirektoratet erfarer at eksperter er svært bekymret for den nye varianten. I verste fall kan vi havne i en situasjon der tilgjengelige vaksiner i liten grad beskytter mot alvorlig sykdom («tilbake til start»), skriver direktoratet i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Helsemyndighetene vil kjøpe seg tid til å planlegge eventuelle tiltak som kan innføres når virusvarianten til slutt kommer hit også.

– Den foreløpige risikovurderingen fra FHI, er at varianten kan ha større spredningsevne og at den kanskje i større grad kan unngå immunitet enn andre varianter. Det er dette vi burde bruke noe tid på å avklare, før vi eventuelt kan lempe på innreisetiltak, sier Guldvog.

Karanteneplikten gjelder alle reisende fra Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi og innføres fra midnatt natt til lørdag.