Norge

Amerikansk avis: - Fant organiske molekyler på kometen

Landeren Philae skal ha funnet organiske molekyler. Dette bekrefter teorien om at kometer kan ha brakt viktige byggestener for liv til Jorden.

Denne bildesekvensen viser hvordan Philae gikk inn for landing, og at den hoppet videre i østgående retning etter det primære nedslaget. ESA har godt håp om å finne landeren.
  • Terje Avner

Det erWall Street Journal som bringer nyheten om at kometlanderen har påvist karbonatomer på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Atomene ble påvist i kometens svært tynne atmosfære av instrumenter som «sniffer» miljøet rundt landeren. Nå fortsetter forskerne for å se om dataene som er sendt til Jorden viser tilstedeværelse av metan, metanol eller aminosyrer.

Slik landet den:

Livets grunnstoff

Karbon eksisterer i alle kjente livsformer og er det grunnstoffet man finner nest mest av i menneskekroppen målt i masse, etter oksygen.

Aminosyrer er byggestener i proteiner, og proteiner er en type molekyler som finnes i alle levende organismer.

Landeren Philae foretok også boring ned i kometens overflate for å hente opp prøver. Disse prøvene føres inn i en liten ovn. Også dette er et eksperiment for å påvise eventuelle organiske materialer. Foreløpig er imidlertid dsse datene ikke analysert.

Ikke bekreftet av ESA

Den europeiske romorganisasjonen ESA har fortsatt ikke bekreftet funnet på sine nettsider.

Nettopp det å kunne påvise organiske stoffer var imidlertid en av sondens hovedoppgaver på kometen. Dette fordi forskere mener at kometnedslag i Jordens tidlige historie kan ha brakt disse viktige byggestenene for liv til planeten vår.

Det betyr ikke nødvendigvis at det var kometene som så og si etablerte de organiske stoffene her. Det kan godt ha eksistert uavhengig av «tilførselen» fra kometene. Samtidig åpner det imidlertid for at livets byggestener på samme måte kan ha kommet til adskillige andre planeter i universet.

Funn i meteorer og på eksoplanet

I 1969 styrtet en meteorstein ned over et jordbruksområde i Murchison i Australia. Meteoritten, som ble kalt opp etter stedet, ble analysert på ny i 2010. Det viste seg da at stenen — som i milliarder av år har tumlet rundt i solsystemet vårt - inneholdt over 14.000 forskjellige organiske molekyler. Blant disse var ikke minst et 70-tall forskjellige aminosyrer.

Også i prøvene som var samlet inn av den amerikanske sonden Stardust er det funnet spor av organiske forbindelser. Stardust fløy gjennom halen til kometen Wild 2 i januar 2004, og brakte prøvene hjem til Jorden i januar 2006.

Romteleskop Hubble oppdaget i april i 2008 den lett gjenkjennelige kjemiske signaturen til metan i atmosfæren til den ekstrasolare planeten HD 189733b. Denne planeten er på størrelse med Jupiter. Dette var første gang organiske stoffer ble oppdaget på en ekstrasolar planet.

Nye bilder av Philae på vei ned på kometen

ESA har offentliggjkrt nye bilder av landeren Philae på vei ned mot det primære landingsområdet, og etter at den hoppet videre en gang. Bildene er tatt av moderfartøyet Rosetta. Disse bildene gjør ESA overbevist om at det skal være mulig å finne landeren der den står nå.

Philae er gått tom for batteri, men ESA har også håp om at den vil kunne vekkes til live når kometen kommer nærmere solen og solpanelene på landeren fanger mer energi.

Se også: Jubelen sto i taket etter landingen:

Les også:

Philae er taus, men kometshowet fortsetter

Vi fulgte landingsdramaet minutt for minutt

Les mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Romfart