Slik vil minipartiene prioritere vei og T-bane

Hva mener minipartiene om valgkampens store temaer? Vi ba dem rangere E18, T-bane og tunneler. Les de overraskende svarene her.

Pensjonistparti-topp Einar Lonstad med samboer Torill Gran Larsen på T-banen i Oslo.
smapartier-5kSQCo4Th7.jpg

HER ER SAMFERDSELSPROSJEKTENE DET HASTER MEST MED, skrev Aftenposten 1. september. Vi hadde bedt Ap, H, Venstre, KrF, SV, Frp, Rødt og MDG peke ut hvilke veier, tunneler og T-baner de mener må prioriteres i Oslo og Akershus.

De fleste plasserte en T-banetunnel under Oslo på topp. Mens et større veiprosjekt havnet langt nede på listen.

Hvorfor har dere ikke spurt?

Den klareste tilbakemeldingen vi fikk fra leserne var likevel denne: «Igjen, så har dere utelukket FLERE av partiene som stiller til valg i Oslo. Hvorfor det?» Raskt fikk vi oversendt listen over partiene vi ikke hadde spurt, nemlig:

Norges Kommunistiske Parti (www.NKP.no)

Liberalistene (http://liberalistene.org)

Piratpartiet (http://piratpartiet.no)

Feministisk Initativ (http://www.feministiskinitiativ.no/Oslo)

Pensjonistpartiet (http://pensjonistpartiet.no/))

Demokratene (http://demokratene.no)

Kystpartiet (http://kystpartiet.no)

Dette svarte minipartiene

Vi tok utfordringen. Vi stilte de samme spørsmålene til minipartiene som til de store, om rangering av E18, T-baner, tunneler og lokk over E6 på Furuset osv. Flere av svarene er overraskende:

Liberalistene: Politikerne burde holdes unna dette

— Liberalistene jobber mot et samfunn der samferdsel er privat eiet og drevet, og mener derfor at politikere ikke burde ha noe med denne saken å gjøre, sier Oslo-leder Roald Ribe.

Leder for Liberalistene i Oslo, Roald Ribe

— Det er et fritt marked, det er forbrukeres betalingsvilje som skal avgjøre prioritering mellom og gjennomføringshastighet for disse og andre tiltak, for å effektivisere all transport.

- Politisk og byråkratisk styrte innsatser har en tendens til å fokusere på feil faktorer, og resultatet blir derfor sjelden optimalt i forhold til investering, spesielt på litt lengre sikt, sier Ribe. Som likevel oversender følgende liste:

  1. Ny E18 Lysaker-Filipstad, 2) Ny E18 Lysaker-Slependen, 3) E6 lokk over Furuset, 4) Tunnel under Røa, 5) Ny T-banetunnel gjennom sentrum, 6) Fornebubanen, 7) A-husbanen, 8) Full oppgradering av godsanlegget på Alnabru, 9) Fullt utbygget sykkelnett.

Hvor representativ Ribes liste er for partiet kommer muligens til å bli diskutert internt. Fra partiets sentrale e-postadresse, signert partikollega Vegard Ottervig, har vi nemlig fått en helt annen liste, der sykkelnett står øverst, A-husbanen er nummer to og E-18 havner nesten nederst på listen ...

Piratpartiet: Innbyggerne må bestemme alt

— Piratpartiet er et parti som mener innbyggerne skal ha siste ord i alle disse sakene, sier generalsekretær Anders Kleppe i Piratpartiet.

Han utdyper:

— Vi vil reformere det politiske systemet til et ekte demokrati der innbyggerne bestemmer i alle disse sakene mellom valgene. Innbyggerne skal ha nok informasjon til selv å ta kvalifiserte avgjørelser i alle sakene.

— Piratpartiet har tross alt ansvarsfølelse nok til ikke å bruke mer penger enn det som finnes til utbyggingsprosjekter. Men valget skal alltid være innbyggernes valg, og ikke politikernes valg, sier Kleppe.

Demokratene: Har ikke behandlet dette

Partiet Demokratene i Norge er enda mer kortfattet. Politisk nestleder Ellen Simonsen gir følgende beskjed:

— Partiet har ikke behandlet disse sakene i sine organer og representantene vil derfor stå fritt i disse spørsmålene.

NKP: Baner på de tre første plassene

— Oslo NKP har ikke drøftet alle disse sakene. Jeg har derfor ikke grunnlag til å rangere flere enn seks av prosjektene, sier tredjekandidat på Oslo-listen og leder for Ungkommunistene i Norge, Adrian Larsen.

NKP_doc6m5ce66n4s61mwp0uo12-BKR2F6wXbX.jpg

Han setter lopp denne listen:

  1. Nye jernbanetunneler under Oslo pluss fremskynding av Follo-banen, 2) A-husbanen, 3) Fornebubanen, 4) Ny E-18 Lysaker-Slependen, 5) Full oppgradering av godsanlegget på Alnabru, 6) Sykkelnettet (sterk utbedring i og omkring Oslo).

Pensjonistpartiet: Første parti som topper med A-husbane

Tidlligere Frp-topp, nå leder for Pensjonistpartiet, Einar Lonstad.

T-bane står også sterkt hos partileder Einar Lonstad. Og som første parti plasserer Pensjonistpartiet A-husbanen øverst på listen.

Så følger ifølge Lonstad:

Nr. 2: Ny T-banetunnel gjennom sentrum, nr. 3: Ny E18 Lysaker-Filipstad, nr. 4: Ny E18 Lysaker-Slependen, nr. 5: Fornebubanen, nr. 6: Ny jernbanetunnel, nr. 7: Full oppgradering av godsanlegget på Alnabru, nr. 8: Fullt utbygget sykkelnett, nr. 9: Tunnel under Røa.

— E6 lokk over Furuset tror vi ikke blir gjennomført i nær fremtid, sier Lonstad.

Feministisk Initiativ (Fi):

I juli skrev vi om Feministinitiativet, som hadde pågangsmot og en liste med kandidater, men som manglet penger og program.

I siste liten kom partiet med en uttalelse om samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus:

Cahtrine Linn Kristiansen, førstekandidat for Feministisk Initiativ, Oslo.

— Flere av disse prosjektene er viktige for oss og bør bygges ut parallelt. Et vanskelig premiss at vi må rangere dem. Fi synes fullt utbygget sykkelnett, bane til Ullevål og bane til A-hus og ny t-banetunnel gjennom sentrum fra Bryn til Majorstuen er ca. like viktig, sier førstekandidat i Oslo, Cathrine Linn Kristiansen.

— Dernest vil vi prioritereE6 lokk over Furuset,Tunnel under Røa og Fornebubanen. Deretter ny jernbanetunnel og oppgradering av godsanlegget på Alnabru.

— Alt som har med nye E18 å gjøre er vi imot, så det utgår, sier Kristiansen.

Du fikk med deg Raymond Johansens apostrof-feil? Det har skjedd verre ting i valgkamp.

Les også

Her er de ti verste valgkamptabbene

Kystpartiet: Går for baner

Etter et par dagers purring forelå også anbefalingen fra Kystpartiet. Deres rangering er slik:

  1. Ny jernbanetunnel, 2) Ny T-banetunnel, 3) Fornebubanen, 4) E18 Lysaker-Slependen, 5) Godsanlegget på Alnabru, 6) E18 Lysaker-Filipstad, 7) Fullt utbygget sykkelnett, 8) Lokk over E6 Furuset, 9) A-husbanen, 10) Tunnel Røa.

— Tanken er å få mere og bedre flyt på gods og personal logistikken i Oslo og nærområdet, få orden på T-bane og jernbane slik at veiene kan brukes også med den forventede økende mengde i årene fremover, sier Tom Kandal på vegne av partiet.