Veivesenet foreslår igjen RV 52 Hemsedal som hovedvei mellom øst og vest - sammen med E134

Kampen sto mellom Rv7 over Hardangervidda og Rv52 over Hemsedal. Det er andre gang Veivesenet anbefaler Rv52.

I desember bestemte Regjeringen seg for å gå for E134 som prioritert hovedvei mellom øst og vest. Men man hadde ikke klart å bestemme seg for den andre hovedveien.

Dermed ble ikke Veivesenets anbefaling om Rv52 over Hemsedalsfjellene valgt. (Her finner du kart over alternative ruter øst-vest.)

— E134 gis høyeste prioritet. Men den kan ikke være hovedvei øst-vest alene. Rv52 er det strategisk mest fremtidsrettede alternativet ved siden av E134, sa fungerende veidirektør Lars Aksnes da Veivesenet la frem sin anbefaling, i januar i fjor.

Men tilhengerne av Rv7 Hardangervidda fattet altså nytt mot i desember.

Da bekreftet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen E134, men konkluderte overraskende med at valget ikke kan tas enda mellom Rv7 og Rv52.

— Det skal jobbes videre med alternativene, og spaden stikkes ikke i jorden, sa Solvik-Olsen.

Rv52

Ny høringsrunde og ekspertvurdering før endelig avgjørelse

Nå har Veivesenet gått en ny runde på alternativene, og konkluderer igjen med at Rv52 bør bli hovedvei sammen med E134.

Det betyr imidlertid ikke at saken er endelig avgjort. Solvik-Olsen varsler enda en lokal høringsrunde, og enda en runde med ekstern kvalitetssikring.

Endelig beskjed skal etter planen gis når Regjeringen kommer med sitt forslag til ny Nasjonal transportplan til våren.

Glimt fra Rv7 over Hardangervidda
  • I februar i fjor kjørte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og daværende statssekretær Bård Hoksrud de aktuelle hovedveistrekningene øst-vest.

Det ble kappkjøring med Natur og Ungdom, som tok toget fra Oslo til Bergen.