Norge

Rypejakten i gang - bedre utsikter for jegerne i Sør-Norge

I grålysningen i dag var rypejegerne på plass i fjellet. Årets jakt tegner til å bli bedre i Sør-Norge etter en elendig fjorårsjakt.

Grått, trolsk og litt tåkete i Ringsaker-fjellet da startskuddet gikk for rypejakten i dag - her Ivar Brynildsen med engelsksetteren India.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

To ryper i sekken ble resultatet før klokken var ett i dag for en av Norges 40-50.000 aktive rypejegere, Ivar Brynildsen fra Leira i Valdres. Han jakter i Ringsaker-fjellet i Hedmark. I fjor var det en nedgang på hele 79 prosent felte ryper i dette fylket - i høst håper jegerne på bedre tider.

Til tross for gråvær og litt tåke frydet han og jaktkameratene seg over fine høstfarger. - To ryper er hverken for lite eller for mye første dag, sier Brynildsen. - Det er viktig å vise måtehold når vi vet at rypebestanden er nede i en bølgedal.

For Brynildsen er samspillet med de engelske setterne sine noe av det beste med jakten. - Nå får de endelig gjøre det de elsker - løpe fritt i fjellet, sier han.

 • I fjor var det katastrofalt dårlig rypeår i Sør-Norge.
Årets rypejakt tegner langt bedre enn i fjor på Østlandet.

Det var sparsomt med rypejegere i Ringsaker-fjellet denne første dagen av småviltjakten.

Bra i Midt-Norge, varierende i sør

Årets taksering - eller registrering - av ryper og skogsfugl viser at sommeren 2016 har gitt gode oppvekstvilkår for kyllingene for mange områder, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Tellingen gjøres av jegere og hundefolk, og peker i retning av gode rypekull i Midt-Norge. Det ser også ut til å være store kull av skogsfugl østafjells. Sammenlignet med fjoråret er det en betydelig nedgang i rypebestanden i de to nordligste fylkene.

I Midt-Norge ble det registrert svært små rypekull i 2015, men i år viser kartleggingen god produksjon og økt tetthet av rype i mange områder. Årets jakt tegner likevel bare til å bli middels.

Lenger sør er bildet mer sammensatt, ifølge NINA. Selv om det i mange områder er en klar bedring fra 2015, er det også områder hvor situasjonen er omtrent som i fjor.

Kraftig nedgang i antallet felte ryper over mange år:

Antall felte ryper. Kilde: SSB

Ned med 21 prosent i fjor

Etter to år med oppgang ble utbyttet av rypejakten redusert for jaktåret 2015/16, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Totalt felte jegerne 175.000 ryper – fordelt på 111.450 liryper og 63.500 fjellryper. Det er 21 prosent færre enn i forrige jaktår.

Foruten Troms og Finnmark, som hadde et godt rypeår, var det nedgang i alle fylker.

Nedgangen i felte ryper i fjorårets jaktår var størst i Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nordland. I disse fylkene var rypene mange steder fredet. Det var også innført begrensning på antall jegere og hvor mye som kunne felles per dag.

Reduksjonen var størst i Hedmark, der antall felte ryper gikk ned med 79 prosent fra jaktåret før.

I Sør-Trøndelag ble uttaket redusert med 71 prosent, i Nordland 39 prosent, mens Finnmark hadde en økning på hele 74 prosent.

Kilde: SSB.

Les mer om

 1. Fjell
 2. Jakt
 3. Ringsaker
 4. Dyr
 5. Friluftsliv
 6. Næringsmiddelindustrien