Norge

På Island tror ingen under 25 at Gud skapte verden

Reykholt, forfatteren Snorre Sturlasons hjemsted. Her er det reist en kirke, et museum og et forskningssenter på restene av Snorres gård. Foto: Halvor Tjønn

Men ingen kan si helt sikkert at det samme gjelder i Norge. Undersøkelser peker faktisk i en annen retning.

  • Kjersti Flugstad Eriksen

En ny meningsmåling på Island viser at landet er på vei til å bli enda mer sekulært enn tidligere. Mindre enn halvparten av islendingene sier at de er religiøse, skriver det Reykjavik-baserte magasinet Iceland Magazine.

Blant de under 25 år svarer ingen i en meningsmåling at de tror at Gud skapte verden. 93,9 prosent sier at de tror verden ble skapt med Big bang, 6,1 prosent hadde ingen mening eller mente verden var skapt på andre måter.

Samtidig svarer 17 prosent de spurte under 25 år at de tror på Gud.

Målingen ble gjennomført av meningsmålingsbyrået Maskina for Siðmennt, Islands svar på Human-Etisk Forbund.

Det statistiske grunnlaget i undersøkelsen er 800 spurte. 109 av de spurte er under 25 år.

Hvis du skjønner islandsk, kan du slå deg løs med detaljene her.

Da kan du også lese kritikk av undersøkelsen i det samme islandske magasinet. En tidligere pastor mener at troen på Big bang og troen på en gud som skaperen av universet ikke gjensidig utelukker hverandre.

Flere over 55 tror Gud skapte verden

46,4 prosent av islendingene sier at de er religiøse. Det er det laveste tallet til dags dato.

Det var store generasjonsforskjeller i spørsmålet om verdens tilblivelse. Blant den eldste gruppen i undersøkelsen, de over 55 år, mente nesten en fjerdedel, 24,5 prosent, at Gud hadde skapt verden.

Til sammenligning gjorde det amerianske pressebyrået AP en lignende undersøkelse i 2014, der 21 prosent av de spurte var sikre eller veldig sikre på at universet begynte med et big bang.

Homofile var de som vant kirkevalget:

Les også

Tre grunner til at 2015 har vært det beste homseåret på lenge!

51 prosent tvilte på at det kunne være mulig.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund kan ikke si noe om hvordan det står til i Norge.

Ipsos MMI har stilt nordmenn spørsmålet "Tror du på Gud? "siden 1985, og i fjor var det første gang er det var like mange som svarte ja som nei – 38 prosent. 24 prosent svarer «usikker». Det var en økning for dem som svarte nei.

Ti prosent bokstavtro nordmenn i 1991

Det finnes norske undersøkelser av i hvilken grad folk tar Bibelen bokstavelig. Tallene er ikke nye, så det er usikkert hvordan situasjonen er i dag, forteller Pål Ketil Botvar ved Institutt for kirke-, religions— og livssynsforskning

Han leter frem til en religionsundersøkelsen tilbake til 1991 som viser at et såkalt bokstavtro bibelsyn var relativt utbredt i Norge: Omtrent ti prosent av befolkningen svarte da at de mente at Bibelen faktisk er Guds ord.

12 prosent av norsk ungdom: Bibelen må tas bokstavelig

En nyere undersøkelse av ungdom 16–19 år i på videregående skoler i Oslo viser faktisk en lignende tendens, der 12 prosent var enig følgende utsagn:

«Bibelen er en guddommelig bok som må tas bokstavelig». Undersøkelsen ble gjennomført av KIFO i 2007.

Tall fra Den norske kirke viser at det ved utgangen av 2014 var 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke. Dette utgjorde 74,3 % av befolkningen – ett prosentpoeng lavere enn i 2013.

Les også

  1. Færøyene 2015: For første gang er åpen homofil valgt inn i parlamentet

  2. Sorgen bak homokampen i Kirken

  3. Espen Ottosen er bekymret for ateisters lykke. Det er prisverdig, men... | Veronica Berglyd Olsen