Norge

Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd

Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.

Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn. Kallestad, Gorm / NTB scanpix

 • NTB

Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn. Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.

Et mindretall på tre foreslår en annen løsning.

Les også

Bakgrunn: Barnefamiliene får 90 milliarder i året. Nå settes pengene under lupen

Innsparing på ni milliarder skal finansiere gratis barnehage

Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig. Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.

Utvalget ønsker å innføre en individuell rett til foreldrepenger og likedeling av foreldrepenger mellom foreldrene. Når det gjelder foreldrepermisjonen, skal tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel reserveres mor. De resterende ukene bør ifølge utvalget fordeles med 20 uker på mor og 20 uker på far.

Halve programkomiteen i Høyre ønsker gratis barnehage. Forslaget skal opp på partiets landsmøte til helgen. Også SV og Venstre skal drøfte forslaget på sine landsmøter i løpet av mars.

 • Aftenposten skrev søndag at løftet om gratis barnehage blir stadig billigere å innfri.

Koster kommunene 40 milliarder i året

En oversikt utvalget har laget, viser at det i 2015 ble overført tilsammen ca. 90 milliarder kroner til barnefamilier. Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene:

 • 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
 • Og halvparten av denne summen igjen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager.

Da de rødgrønne partiene overtok regjeringsmakten i 2005, ble det satt fortgang i gjennomføringen av et tverrpolitisk barnehageforlik fra 2003. Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager, lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.

Dette førte til at det offentliges kostnader til barnehagesektoren føk i været. Utgiftene i nominelle kroner har mer enn doblet seg fra 2005 til 2015.

Høyre vil betale regningen med barnetrygden

Utvalget ble oppnevnt sommeren 2015, og ble ledet av Anne Lise Ellingsæter, professor i sosiologi. Utvalget fikk presisert av statsråd Solveig Horne (Frp) at barnetrygden skulle vurderes spesielt.

Da utvalget ble nedsatt uttalte Horne til Aftenposten at «det er på tide å se på om barnetrygden er målrettet nok eller om det er andre måter vi kan sikre familiene bedre.»

De i Høyre som ønsker gratis barnehage, vil bruke barnetrygden til å finansiere forslaget. De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden. Men om de får Høyres landsmøte med på det, er foreløpig uklart.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Barnetrygd

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  SV, Venstre og halve Høyres programkomité vil ha gratis barnehage. Løftet blir stadig billigere å innfri

 2. POLITIKK

  Høyres landsmøte sier ja til å beholde barnetrygden

 3. POLITIKK

  Overføringene til barnefamiliene økte med over 40 milliarder mens barnetrygden sto stille

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Ja til egenandel for barnehage

 5. ØKONOMI

  KrF vil ha 4 milliarder til å bekjempe barnefattigdom. Men nesten 90 prosent går til familier som ikke er fattige.

 6. POLITIKK

  KrF vil øke barnetrygden betydelig for alle og skattlegge den