Hver femte norske bistandskrone til Norge

Nesten en femdel av de norske bistandspengene ble i fjor brukt på flyktninger her i landet. Syria er det landet som mottok mest bistand fra Norge.

FNs generalsekretær Antonio Guterres (nummer to f.v.) besøkte nylig flyktningleiren Zaatari i Jordan. En stor del av det norske bistandsbudsjettet går til flyktninger i Syria og nabolandene.

Til sammen brukte Norge 36,6 milliarder kroner på bistand i 2016, viser fersk statistikk fra NORAD.

Av disse ble 6,7 milliarder kroner, 18,4 prosent, brukt på flyktninger i Norge. Det er en økning på 3 milliarder kroner fra året før.

Men det er likevel mindre enn det regjeringen hadde tenkt, nemlig at 7,4 milliarder kroner av bistanden skulle gå til flyktninger i Norge.

Årsaken til økningen er det store antallet flyktninger som kom til Norge mot slutten av 2015. Ifølge OECD-reglene Norge følger, kan utgifter til flyktninger føres som bistand det første året etter at flyktningene kommer til landet.

-Fortsetter å vokse

Bistandsbudsjettet utgjorde i fjor 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) opp fra 1,05 prosent i 2015.

– Norsk bistand fortsetter å vokse, og er et viktig bidrag til utvikling i verden. Den langvarige krisen i Syria gir betydelige utslag i norsk bistandsstatistikk, sier direktør Jon Lomøy i Norad i en pressemelding.

Syria er det landet som mottar mest penger (over en milliard), men den syriske borgerkrigen og flyktningstrømmen derfra har også ført til at Libanon og Irak ligger høyt på listen av mottakerland. Denne krisen har dessuten bidratt til at nødhjelp utgjør en større del av bistanden enn før.

Andre store mottakere er Brasil (937 millioner kroner), Afghanistan (694 millioner) og Palestina (572 millioner).

Den norske nødhjelpen går først og fremst gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-organisasjoner. Bistand til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner gikk ned med 273 millioner kroner.

Mindre til skogvern

Mens Norge øker støtten til utdanning, en sak statsminister Erna Solberg (H) har engasjert seg i, faller bistanden til miljø og energi. Den utgjorde 3,6 milliarder kroner i 2016, noe som er 14 prosent mindre enn året før.

Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.

Norad forbereder seg på bistandskutt allerede i år

Norad: - Bistand til helse og utdanning nytter