Norge

UDI halverer prognosene for antall asylsøkere

Det har kommet bare 926 asylsøkere til Norge på egen hånd hittil i år. Nå nedjusteres asylprognosene kraftig.

Det har ikke vært trangt om plassen på asylankomstleiren til UDI på Råde.
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • NTB

Fra januar til mai i år har 2.011 personer søkt om beskyttelse i Norge. Det er flere enn på samme tid i fjor. Men over halvparten er asylsøkere overført gjennom EUs relokaliseringsordning fra Hellas og Italia, som Norge frivillig deltar i.

Hittil i år har det kun kommet 926 er ordinære asylsøkere til landet.

 • Asylstrømmen har stoppet opp: Legger ned 16 mottak

Fra 30.000 til 3.000?

I 2016 søkte 3.460 personer om beskyttelse i Norge, mens hele 31.145 personer søkte om beskyttelse i Norge i 2015.

Onsdag offentliggjorde UDI nye prognoser for 2017 og 2018.

I år justeres tallet ned til minimum 2.000 og maksimalt 10.000 asylsøkere, med 3.000 som planleggingstall.

I tillegg skal det overføres tilsammen 1250 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsordning i år.

Sandberg: Gladnyhet, men kan endre seg

– Dette er gledelige nyheter på vei inn i sommeren. Vi vet selvfølgelig at disse tallene kan endre seg. Historisk kommer det flere asylsøkere om våren og sommeren, men reduksjonen i prognosen skyldes blant annet at det har kommet færre i begynnelsen av året enn ventet og at sesongøkningen så langt er svakere enn ventet, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (H) til NTB.

Han påpeker at færre ankomster over tid vil medføre lavere utgifter til saksbehandling og registrering, asylmottak, bosetting og integrering

Grensene åpner – venter økt tilstrømning

Neste år er prognosen satt til 6.000 asylsøkere, med 2.000 som nedre og 12.000 som øvre grense.

Årsaken til at anslaget neste år er høyere, skyldes at grensekontrollene internt i Schengen-området etter planen skal avsluttes i november 2017.

– Det vil gjøre det enklere å reise fra sør til nord i Europa uten gyldige dokumenter. Dette kan både føre til at flere forsøker å reise ulovlig fra Tyrkia til Hellas, Bulgaria og Italia, og at flere som allerede befinner seg i Europa velger å reise nordover. Dette kan også gi en økning i antall asylsøkere til Norge, skriver UDI.

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. Utlendingsdirektoratet (UDI)
 3. Asylsøkere
 4. Per Sandberg
 5. Integrering
 6. Grensekontroll