Norge

Politiet har henlagt mullahløftet

Politiet henla i går mullah Krekars anmeldelse av Shabana Rehman. Krekar godtar avgjørelsen fordi han ikke ønsker å gi Rehman mer PR.

 • Forf>
 • <forf>karin Bøhm-pedersen <

Klager ikke.— Anmeldelsen er henlagt fordi det ikke er noen rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, sier politiadvokat Racha Maktabi ved Oslo politidistrikt.Både Shabana Rehman og Krekars advokat, Brynjar Meling, ble i går orientert om politiets standpunkt over telefon. Krekar har tre ukers klagefrist på avgjørelsen, men i en pressemelding i går legger han saken død.Brynjar Meling hadde i går fått svar fra Shabana Rehman på sin forespørsel om å få i stand et utenomrettslig forsoningsmøte. Hun svarte ja, men satte blant annet som betingelse av at hun ikke skulle be om unnskyldning, at hun skulle løfte Meling, at møtet skulle foregå i World Islamic Missions moské i Oslo, og at det skulle dekkes av Al-Jazeeras Oslo-korrespondent. Krekar skriver at Rehmans betingelser ikke gir ham håp om en konstruktiv løsning av saken. "Jeg ønsker da ikke å bidra til det mediaoppstyret som saken har reist, ei heller bli brukt som PR for hennes komikerkarrière", skriver Krekar. "I prinsippet er enhver tilsiktet berøring som er ufrivillig, ulovlig dersom det ikke foreligger et samtykke", heter det i Krekars politianmeldelse. I gårsdagens pressemelding utdyper han forholdet: "Å bli krenket på denne måten, er et viktig spørsmål for meg av religiøs karakter, en handling jeg har markert avstand fra ved å anmelde forholdet. At disse verdiene ikke blir beskyttet og respektert tar jeg til etterretning. Jeg vil ikke bidra til at denne saken blir brukt for å latterliggjøre islam eller fremmedkulturelle mennesker i Norge", skriver Krekar. Politiadvokat Maktabi understreker at hun ikke har tatt stilling til om det å løfte en person kan være en straffbar legemskrenkelse eller ei, men at saken er henlagt etter en skjønnsmessig totalvurdering i forhold til straffeprosesslovens bestemmelser om når etterforskning skal iverksettes.

Ingen etterforskning

For å kunne straffe Shabana Rehman måtte politiet kunne bevise både at handlingen i seg selv var straffbar, og at hun subjektivt sett hadde ment å krenke ham. Dessuten må det mulig straffbare forhold være såpass alvorlig at det er rimelig grunn til å etterforske det. - Etter en totalvurdering har vi kommet til at det ikke er tjenlig med noen etterforskning, sier hun.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år

 2. NORGE

  Odvar Nordlis liv i bilder

 3. NORGE

  Etter 22. juli ønsket AUF-lederen å rive hele bygget. I dag er han glad for at det ikke ble gjort.

 4. NORGE

  Frykter kollaps for gods på jernbane i 2019. Det kan bety 1000 flere lastebiler på veiene.

 5. NORGE

  KrF og Venstre mistet over 2.000 medlemmer på ett år

 6. NORGE

  Ungsomsvolden i Bergen: Vidar Helland ventet på pizza, plutselig var kjeven knust