Kleppa reagerer på polsk lastebilkurs

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) reagerer på opplysningene om at polske lastebilsjåfører blir opplært i å bryte trafikkreglene.

Samferdselsminister, Magnhild Meltveit Kleppa, vil ta opp saken med sin polske kollega i oktober.

I et polsk TV-program filmet med skjult kamera av tre sjåfører som gikk på hvert sitt kurs i hver sin by, gis det opplæring i hvordan de skal unngå kontroller. Instruktørene oppfordrer sjåførene til å trenge seg frem i trafikken, kjøre for fort og heller kjøre over personbiler enn i grøfta og risikere å skade lasten, skriver VG.

— Dersom en slik praksis medfører riktighet, vil jeg drøfte saken med den polske transportministeren på et møte vi har avtalt i oktober, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

I Norge er det til enhver tid en rekke polske sjåfører som kjører tungtransport på veiene. I henhold til EUs yrkessjåførdirektiv er landets 720.000 yrkessjåfører pålagt å ta kursene hvert femte år, og målet er å bedre trafikksikkerheten.

- Jeg er litt frekk som sjef, fordi jeg alltid har sagt til mine sjåfører at kjører noen i veien for deg med en personbil, så får du kjøre på personbilen. Den er lavere enn beina deres, sier en av instruktørene, ifølge avisen som har fått oversatt det gravende dokumentarprogrammet «Prosto z Polski» fra kanalen TVN24.

TV-kanalen bringer en rekke urovekkende opplysninger om kursingen av de polske sjåførene. Et kurs EUs yrkessjåførdirektiv pålegger dem å gjennomføre hvert femte år.

- Sitter du i et vanlig vogntog, så kjør på personbilen. Da stikker den heller ikke av, sier instruktøren i programmet.

Saken omtales i august-utgaven av bladet Norsk Transport (ekstern link til PDF-utgaver).

— De kan i prinsippet kjøre i Norge, men jeg velger å tro at det som er vist er et unntakstilfelle. Forhåpentligvis er det ikke mange som har fått slik «opplæring», sier administrerende direktør Olav Slaatsveen i Norsk lastebileierforbund.