Norge

- Vi kommer til Norge! Vi er veldig, veldig glade!

Midya Hesso (27), Muhamad Koja (31), Hevan (6) og Dilan (4) fra Syria blir bosatt i en kommune i Oppland, Hedmark eller Buskerud.

Ventetiden i Tyrkia er over for den syriske familien. De kan slippe smilene løs, til høsten kommer Muhamad Koja, Hevan (6) og Midya Hesso til Norge.
  • Åsmund Gram Dokka
  • Olga Stokke
    Journalist

— Jeg føler en voldsom lettelse og en overveldende lykke over at vi får komme til Norge. Jeg tror både jeg og mannen min gråt en skvett. Tusen takk til norske myndigheter, sier tobarnsmor Midya Hesso (27) til Aftenposten.

Endelig er ventetiden, uroen, uvissheten over for den syriske familien fra Aleppo. Nå kan de smile og le.

Det første Midya Hesso utbryter da vi snakker med henne etter at de har mottatt beskjed om at de får komme til Norge er:

-Vi kommer til Norge! Vi er veldig, veldiig glade.

Nå blir de fire av de 1000 kvoteflyktningene fra Syria som Norge mottar i 2014.

Skjebnedagen

Aftenposten fulgte familien på deres skjebnedag i Tyrkias hovedstad Ankara da de sammen med 50 andre syriske overføringsflyktninger nylig ble intervjuet av norske utlendingsmyndigheter i lokalene til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Mens de ble intervjuet av Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet var Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til stede, men ikke særlig synlig. Bak en lukket dør satt PSTs ansatte for å bistå de andre etatene med å plukke ut eventuelle terrorister eller kriminelle. Men ikke i én av disse sakene har PST rådet UDI å avvise flyktningen.

Den dagen var Midya Hesso (27) og Muhamad Koja (31) med sønnen Hevan (6) og datteren Dilan (4) preget av alvor over alt som sto på spill. Det handlet om resten av livet, barnas fremtid. Norske myndigheter skulle avgjøre om de skulle få mulighet til et nytt og bedre liv i et land som Norge eller fortsette å leve i uvisshet i eksiltilværelsen i Tyrkia.

Utdannelse for barna, her datteren Dilan (4), står øverst på ønskelisten for Midya Hesso

I januar flyktet de fra bomber, ISIL-opprørere og håpløse fremtidsutsikter i Aleppo i Syria.

Skammelig

Ville de passe inn i den norske profilen for kvoteflyktninger?

Ifølge regjeringsplattformen skal det være «kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering». Den siste tiden har det skapt sterke reaksjoner i det norske samfunnet at Norge har avvist å motta syriske kvoteflyktninger som er syke, handikappede barn og bombeofre — som UNHCR har bedt Norge om å motta. Kommunene oppgir at de mangler kapasitet til å gi langvarig medisinsk oppfølging. Aftenpostens Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg brukte ordet skammelig. Vår kommentator Inger Anne Olsen skrev: «Meldingen vi gir verden, er at javisst er det trist med denne krigen der nede. Men ofrene får noen andre ta seg av».

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har uttalt til Aftenposten at det er et dilemma at de vil hjelpe dem som trenger hjelp, «samtidig som vi må ta høyde for noen av utfordringene vi har i Norge».

Som en følge av dette har Stortinget bedt Regjeringen om å gjennomgå retningslinjene for uttak av overføringsflyktninger. Justisdepartementet uttaler at "det er for tidlig å si noe om resultatet av denne gjennomgangen før den er gjennomført".

Jobb og skole!

I den slitne leiligheten i en drabantby i Istanbul, hvor familien har bodd siden flukten fra Syria, sto gleden i taket da beskjeden om det positive vedtaket i Utlendingsdirektoratet (UDI) denne uken ble formidlet av UNHCR i Tyrkia.

Til høsten blir Hevan (6) 1. klassing ved en skole på Østlandet. Mamma Midya Hesso er svært glad.

Muhamad Koja er på jobb, han arbeider 12 timer daglig syv dager i uken, men Midya Hesso sier gledesstrålende til Aftenposten at hun knapt kan beskrive gleden over endelig å kunne konsentrere seg om fremtiden.— Det viktigste er å få seg jobb, men jeg er også veldig opptatt av at barna mine nå får muligheten til å gå på skole. At de får seg en ordentlig utdannelse er svært viktig for meg, påpeker hun.

Hun takker Norge. Mens de fremdeles ventet på vedtaket, sa hun til Aftenposten:

— Hvis de sier ja, kommer jeg til å fly av glede, sier hun.

Inntil gladmeldingen kom, har foreldrene valgt ikke å fortelle barna at de har flyktet fra hjemlandet. Inntil gladmeldingen kom, har foreldrene valgt ikke å fortelle barna at de har flyktet fra hjemlandet. Nå smitter foreldrenes lettelse og glede over på barna. De har fått vite at de skal flytte til Norge.

— De ble hoppende glade, og de gleder seg veldig til å dra. Endelig kan vi begynne å se fremover, sier Hesso.

Se video: Følg familiens skjebnedag i Ankara:

Dette venter familien

Ankomst Norge i månedskiftet august/september.

IMDi Indre Øst er nå i gang med å finne en kommune med ledig kapasitet til familien.

De blir bosatt i en av de vel 140 kommunene hvor det bor syrere fra før.

Familien blir møtt av norsk politi på Gardermoen som forsikrer seg om at det er de samme personene som er innvilget opphold, som kommer.

Møblert leilighet og fylt kjøleskap står klar i en norsk kommune.

Barna kan begynne i barnehage og skole.

Foreldrene får plass på introduksjonsprogrammet med språkopplæring og samfunnskunnskap.

Men før avreise til Norge skal familien gjennom et kulturorienteringsprogram i Tyrkia. Men det må skje etter fastemåneden ramadan (27/6-27/7).

Kurset blir avholdt av personer fra Norge som selv har innvandrerbakgrunn, og på deres eget språk. Arrangør er IOM (International Organization for Migration) i regi av Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Undervisning om bosettingsprosessen i Norge, klima, historie, geografi, bolig, introduksjonsprogram, utdanning, helsevesen og arbeidsmarkedet.

Spesiell oppmerksomhet på flyktningenes egne skikker som kan misforstås/skape problemer i norsk/europeisk kultur, som kjønnsroller, familievold og helsespørsmål.

Bosetting skal skje innen seks måneder etter at opphold er innvilget. Nå er snittet på 4,5 måneder.

Etter tre år har familien rett til permanent opphold, etter syv år rett til statsborgerskap, hvis vilkårene er oppfylt.Ankomst Norge i månedskiftet august/september.