Oslomenighet reklamerer for flerkoneri

Menigheten Islamic Cultural Centre Norway, som har 2500 medlemmer, argumenterer sterkt for flerkoneri. Menigheten mottar statsstøtte.

  • Forf>trygve Indrelid (foto)
  • <forf>halvor Tjønn <

Åpent forsvar. Den islamske menigheten holder til i Tøyenbekken i Oslo. På hjemmesiden på nettet reklameres det åpent for polygami — flerkoneri. I artikkelen "Polygami i islam" tas det sterkt til orde for at polygami er fordelaktig og bør praktiseres der forholdene ligger til rette for det. Søndag morgen, etter at saken ble kjent i Aftenposten, endret menigheten den aktuelle informasjonen om flerkoneri på sitt nettsted islamic.no Nettsiden ble oppdatert, og følgende tekst ble lagt til: "Vi mener at det er forbudt i Norge å ha flere koner. Vi anbefaler våre medlemmer å respektere Norges lover. Derfor vil vi i Norge kun ha maksimalt en ektefelle." Flerkoneri er forbudt i Norge, men ikke noe sted i utredningen fra den islamske menigheten blir dette opplyst. Ingen fremtredende talsmenn for muslimer i Norge har tidligere, etter hva Aftenposten kjenner til, aktivt gått ut og forsvart dette fenomenet slik denne menigheten nå gjør. Aftenposten har vært i kontakt med menighetens generalsekretær, Iklaq Ahmad. Han uttalte at han ikke kjente denne saken, men at han vil komme med en uttalelse om noen dager. Islamic Cultural Centre har ifølge Fylkesmannen i Oslo 2500 registrerte medlemmer. Menigheten mottok statsstøtte på i alt 672 000 kroner i 2003. Menigheter som mottar statsstøtte er forpliktet til å sende en innberetning til Fylkesmannen om menighetens lære samt en årsrapport. Utover det foregår det ingen kontroll hvorvidt forkynnelsen er i samsvar med norsk lov eller ikke.

Langt forsvar

I den 11-siders lange utredningen om polygami på Islamic Cultural Centres hjemmeside blir flerkoneriet forklart ut fra islamsk lære. Innledningsvis understrekes det at flerkoneri bør være et unntak fra det alminnelige, og ikke en normal tilstand. Resten av artikkelen er et langt og grundig forsvar for menns rett til å ha inntil fire koner. Artikkelen er skrevet på norsk.Polygami tillates av islam i mange sammenhenger, heter det i artikkelen. I land som har vært i krig, i industri- og handelsområder er det ofte en situasjon der det er overskudd på kvinner. "..hvis islam skulle forby polygami og begrense lovlig ekteskap til bare en hustru, hva ville de ugifte gjøre? Hvor og hvordan skulle de finne det selskap det er naturlig å ønske seg? Hvor og hvordan skulle de finne sympati, forståelse, støtte og beskyttelse?", heter det.

Misfornøyde ektemenn

Artikkelen peker på at det finnes mange menn som ikke er fornøyd i sine ekteskap. "Enten det er hans egen eller hustruens feil, så vil den misfornøyde mannen se seg om etter et annet slags selskap og trøst fra en annen", heter det.Konklusjonen følger: "Den løsningen som islam tilbyr i denne sammenheng er at den ulykkelige og utilfredsstilte ektemannen får tillatelse til å ekte en hustru til, og leve åpenlyst med henne på en ansvarsfull måte med lik oppfyllelse av alle forpliktelser overfor den første hustruen og den andre. På samme måte hjelper det ugifte kvinner til å få tilfredsstilt sine behov, virkeliggjøre sin lengsel og se sine legitime forhåpninger og naturlige begjær bli oppfylt. Den tillater dem å omgås menn i ekteskapet og nyte alle den lovlige hustrus rettigheter og privilegier. På denne måte prøver ikke islam å unngå spørsmålet eller ignorere problemet".Svært få kvinner kan greie seg uten en manns varige og trygge selskap. Det overveldende flertall av ugifte kvinner i et slikt samfunn finner måter å treffe menn på. De holder overdådige selskaper, gir sosiale cocktailparties, deltar i møtevirksomhet, henger seg med på utelivet osv. Resultatene av denne desperate jakten er ikke alltid moralske og anstendige.