Norge

Full av penger - 0,- i formue

Flere rikinger er oppført med null kroner i inntekt og formue. Hvordan er det mulig?

Investor Christen Sveaas er oppført med null kroner i inntekt og formue for ifjor. Han skattet 25.333 kroner, ifølge skattelistene.
  • Carl Alfred Dahl
    Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Søk i skattelistene her.

Investor Christen Sveaas har gått fra 2.075 millioner kroner i ligningsformue i 2000, til 333 millioner kroner i 2006.

Innbetalt skatt har falt fra 233 til 2 millioner kroner i samme periode.

Ifjor hadde imidlertid Sveaas 0 kroner i formue. Privat bidro han med 25.333 kroner i skatt.

Mange spør seg hvordan dette er mulig for en mann som ifølge Kapital er Norges 28. rikeste person.

Sveaas eier blant annet investeringsselskapet Kistefos AS, som i 2007 leverte et resultat på 307 millioner kroner.

0-formuer er slett ikke standard for Sveaas' nabolag.

Postnummeret 0264 er Gimle Terrasse på Frogner i Oslo, hvor gjennomsnittlig ligningsformue er hele 2,9 millioner kroner.

Les også

Megler seg til millioner

Ingen formue

Det er sjelden samsvar mellom formuen i skattelistene og den reelle formuen.

Kapital anslår Sveaas' formue til 4,7 milliarder kroner.

— Hvorfor gjenspeiles ikke verdien av Kistefos i ligningen, professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI?

— Aksjer som ikke er børsnoterte kan være veldig mye verdt, men likevel ha veldig lav ligningsverdi. Er aksjene børsnoterte, vil markedsverdien komme frem. Ellers kan det være store avvik mellom ligningsverdi og reell verdi.

Hus og aksjer

Aksjene Sveaas eier i Kistefos AS får altså en langt lavere verdi i ligningen enn han kunne solgt dem for.

- Men null kroner ?

— Har han personlig gjeld vil den trekkes fra ligningsformuen, krone for krone. Selskapet verdsettes altså lavt , mens hele gjelden trekkes fra før ligningsformuen beregnes, sier Gjems-Onstad.

Selv om finansminister Halvorsen har økt ligningsverdien betraktelig på boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle og ligningsverdien på bolig.

Men det er ikke bare unoterte aksjer som verdsettes lavt i ligningen.

Boligverdien skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen.

Mange vil dermed ha langt større reelle formuer enn ligningen tilsier.

Les også

Blir rik på pengene dine

Skattet millioner

Hva med innbetalt skatt?

Sveaas er oppført med 25.333 innbetalte skattekroner i 2007.

Dette er hele hans personlige skattebidrag til fellesskapet i 2007.

Men Sveaas' Kistefos-konsern betalte 159 millioner kroner i skatt i 2007, viser selskapets årsregnskap. Dette kommer altså ikke frem på investorens private ligning.

Ingen inntekt

Hvordan kan noen være oppført med null kroner i inntekt?

Én mulighet er naturligvis at de ikke hadde opptjente eller oppsparte penger ifjor.

Så lenge Sveaas tok ut mindre i lønn og utbytte fra selskapene enn det han hadde i fradrag, vil det ikke dukke opp noen inntekt i ligningen.

Skattelistene forteller nemlig ikke hele sannheten her heller.

Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene er den alminnelige inntekten, og ikke hva som faktisk blir utbetalt.

Alminnelig inntekt er den skattbare inntekten. Alle fradrag er trukket fra (se faktaboks til høyre).

En nettoinntekt på null kroner trenger altså ikke bety at vedkommende ikke tjente noe i det hele tatt.

Mest sannsynlig har personen mange fradrag å trekke fra.

Hvor mener du om skattelistenes informasjonsverdi? Diskutér i kommentarfeltet til høyre.

Les også

  1. Disse gir råd i finanskrisen