Norge

Slik velger du billigste lån

Normalt skal du lete etter laveste effektive rente, men pass opp for etableringskostnadene.

  • Christian H. Haraldsen

Heldigvis er det blitt billig å flytte lån, fordi det statlige tinglysningsgebyret er redusert til 215 kroner og mange banker ikke krever etableringsgebyrer. Stort sett er det utfordrerbanker som har droppet etableringsgebyrene, mens de største bankene tar seg betalt for å etablere lån.Hvis du vil flytte et lån for å oppnå lavere rente, må du passe godt på etableringskostnadene. I tabellen som ledsager denne artikkelen tar de effektive rentene hensyn til etableringskostnader. Men etableringskostnadene i banken du vurderer å flytte fraer allerede betalt. Disse må du altså se bort fra.

Spør banken.

Heldigvis ser banken bort fra allerede påløpte kostnader, som etableringsgebyrer, når den beregner effektiv rente på eksisterende lån. Hvis banken endret renten nylig, vil du ha mottatt en endringsmelding hvor den relevante effektive renten fremgår. Hvis du ikke har tatt vare på dette papiret, kan du ringe banken og få opplyst hva den effektive renten din er.Det fremgår imidlertid av tabellen at mange banker har høyere nominell rente enn KLPs effektive rente, og da trenger man ikke ytterligere informasjon eller kompetanse for å forstå at det lønner seg å flytte.

Undersøk gebyrene.

Hvis du skal ta opp et helt nytt lån, skal du normalt velge den banken som tilbyr lavest effektiv rente. Da vil summen av renter og gebyrer over lånets løpetid bli så lav som mulig. Du bør likevel undersøke hvor stort etableringsgebyr banken krever.Den effektive renten beregnes vanligvis for 15 års løpetid, og da betyr etableringsgebyret mindre enn om lånet bare løper i 5 år. Mange lån innfris etter få år, fordi man kjøper ny bolig eller bytter bank, og dermed kan den virkelige effektive renten bli høyere enn den du la til grunn da lånet ble tatt opp. Hvis du kan velge mellom to banker med samme effektive rente, der den ene tar etableringsgebyr og den andre ikke, bør du altså velge den uten.Av samme grunn skal du ta effektive renter basert på lojalitetsbonus med en klype salt. Hvis du ikke forblir kunde i banken i 15, år vil den effektive renten ikke være reell.