Norge

- Jenter tjener mest på pappapermen

Det er jenter som tjener mest på at far tar pappaperm - hvis han har høyere utdannelse enn mor.

Pappa hjemme med små barn er positivt for barna, særlig for jentene. Foto: ILLUSTRASJONSSARA JOHANNESSEN / SCANPIX

 • Kristina Overn

Les også:

For første gang har norske forskere kartlagt hvorvidt fedrekvoten har hatt effekter for barna. 15 000 familier er fulgt siden 1993. Nå presenteres resultatet:

— Jenter som har fedre med høyere utdannelse enn mor, og som var hjemme i pappaperm, gjør det 15 år senere litt bedre enn andre jenter på eksamen i 10. klasse, sier Jon H. Fiva, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Han er en av tre forskere som står bak rapporten «Causal Effects of Paternity Leave on Children and Parents», et forskningssamarbeid mellom SSB og det norske forskningssenteret ESOP, som ble omtalt i A-magasinet i går. Da norske, svenske, finske og islandske politikere introduserte fedrekvoten, var ideen at selv det å gi far noen få ukers hovedansvar i barnets første leveår, kan ha effekter på lang sikt.

— Vår forståelse av dette funnet, går i disse baner. Det er ikke nødvendigvis de fire ukene fedrekvoten utgjorde i 1993, som gjør at jentene siden presterer bedre på eksamen. Men det å bringe far inn som omsorgsperson tidlig, kan ha ført til at han ble mer involvert gjennom hele oppveksten, og for eksempel hjalp mer til med lekser enn han ellers ville gjort, utdyper Fiva.

Mer tid til døtre

Leser en rapporten, er det lett å få inntrykk av at norske foreldre setter av mer tid til døtre enn til sønner, etter at far har vært i permisjon.

— De effektene av pappaperm vi har funnet, er drevet frem av familier med jenter. Særlig kvinner som får døtre, jobber og tjener mindre etter at de får barn, forteller han.

Fiva synes ikke det er urimelig at de fant ulike effekter av fedrekvoten avhengig av kjønn.

— Undersøkelser viser at amerikanske fedre bruker mer tid med sønner enn med døtre, og skilsmissetallene er generelt ulike for familier med jenter og gutter.

En mulig forklaring på funnene her hjemme, kan være at fedre alltid har vært der for sønnene sine, mens de etter pappapermen får mer lyst til å følge opp døtrene. En annen kan være at fars tilstedeværelse bare slår ut på jentenes skoleprestasjoner, ikke guttenes.

Bedre livskvalitet

— Det er overraskende at man bare ser en slik virkning hos jentene, sier kjønnsforsker Jørgen Lorentzen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo.

Han viser til studier som har funnet at der far deltar mer i hjemmet, gjennom for eksempel pappapermisjon, er det en positiv virkning på mor og barns livskvalitet.

— Det er slik sett ikke unaturlig at fedre som er hjemme med barna også kan bidra til bedre faglige resultater på skolen, sier Lorentzen.

Hvorfor det kun ser ut til å gjelde jentene, mener han det er vanskelig å svare på.

— Nå gjør jo jentene det generelt sett bedre enn guttene. Vi vet også at de første jentene som tok del i utdanning ofte henviste til sin far som støttespiller, sier han.

- Kan det være et uttrykk for at vi setter mer pris på jenter?

— Jeg vil tro at det kan være en av forklaringene. Jenter har fått veldig mye oppbacking de siste 15 årene. Det har ikke vært samme innsats overfor guttene, sier han.

Lorentzen mener funnet støtter opp om viktigheten av pappaperm.

— Et av de viktigste argumentene for fedrekvoten var relasjonen det ville skape mellom far og barn. Dette funnet tyder på at dette er riktig, sier han.

 1. Les også

  - Jeg tror veien å gå er å utvide fedrekvoten ytterligere

 2. Les også

  To uker mer i pappapermisjon

 3. Les også

  Han får åtte uker ekstra, lønnet pappaperm

 4. Les også

  Tok pappaperm - mistet jobben

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Solberg mente økt pappakvote ble dyrt. Det stemmer ikke ifølge hennes egen statsråd

 2. NORGE
  Publisert:

  Mister pappaperm: - Likestillingen går feil vei

 3. DEBATT
  Publisert:

  Sylvi Listhaug, må du være så negativ overfor dem som gikk opp løypa for deg?

 4. DEBATT
  Publisert:

  Fedre om foreldrepermisjon: Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Denne utviklingen får statsråden til å tenke nytt om fedrekvoten

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Gro Nylanders vedvarende ammetåke