- Jeg svarte bare på noen dumme spørsmål

Carl I. Hagen tror på en fortsatt dempet valgkamp, selv om utenriksministeren mener han har sagt noe «grotesk» om muslimer og terrorisme.

–Jeg understreker bestandig at de aller fleste muslimer er arbeidsomme, lovlydige og gode medmennesker. Det er ekstremistene av alle retninger vi må bekjempe, sier Carl I. Hagen
Les også

Raser mot Hagen: – Alle som har mistet noen, ønsker svar

Les også

- Politiet bør begrense terroretterforskning

Les også

- Nå må jeg finne gløden

–Jeg har ikke gjort noe annet enn å svare på noen dumme, irrelevante spørsmål fra Aftenposten om ting jeg har sagt lenge før 22. juli, blant annet i en tale helt tilbake i 1996, sier Frps ordførerkandidat i Oslo Carl I. Hagen.

Hagen hadde her en mulighet til å starte på nytt ved å avkrefte at det er slik han før har sagt. Den sjansen misbrukte han
Audun Lysbakken, SVs nestleder

En oppbrakt utenriksminister Jonas Gahr Støre fyrte løs mot Hagen i Søndagsavisen i NRK Radio søndag.

Støre hadde lest Aftenposten. Der fastholdt Hagen at han ikke ville gå tilbake på en gammel ytring om at ikke alle muslimer er terrorister, men at nesten alle terrorister er muslimer. «Så vidt jeg vet er det et faktum. Det har jeg sagt mange ganger,» sa Hagen.

–Var spørsmålet egentlig så irrelevant?

–Jeg var i hvert fall lei meg for at det ikke heller ble referert fra talen jeg holdt på Stovner om integreringspolitikk. Jeg understreker bestandig at de aller fleste muslimer er arbeidsomme, lovlydige og gode medmennesker. Det er ekstremistene av alle retninger vi må bekjempe. Men jeg bekreftet altså hva jeg tidligere hadde uttalt i en annen situasjon, og det var selvsagt ingen grunn til å gå tilbake på det, sier Hagen.

Støre anklager Hagen for å komme med negative karakteristikker av hele grupper, og at utsagnet om muslimer og terrorisme er grotesk etter det som nå har skjedd i Norge.

–Hva synes du om at Støre bruker ord som «grotesk»?

–Jeg tar utenriksministerens uttalelser til etterretning.

–Er det fare for at vi ikke får noen dempet valgkamp likevel?

–Jeg håper ikke det. I hvert fall har jeg selv vært nøye med ikke å komme med noen karakteristikker, sier Hagen.

Europol, den europeiske organisasjonen for politisamarbeid, kom i april med sin årlige trendrapport om terrorisme i Europa. Av 249 terrorhandlinger i EU-landene i 2010 var det store flertall forårsaket av separatister, nasjonalister og anarkister. Tre angrep og 46 terrortrusler mot mål i EU ble knyttet til islamistiske grupper. 170 av de 611 som ble arrestert i EU-landene for terrorrelatert kriminalitet i fjor, ble rubrisert som islamister.

Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Audun Lysbakken, SVs nestleder, opplever Hagens uttalelser som «selve kroneksemplet» på at Frp kan komme med påstander som det ikke er dekning for.

–Hagen hadde her en mulighet til å starte på nytt ved å avkrefte at det er slik han før har sagt. Den sjansen misbrukte han.

–Men det var ikke noe utspill, Hagen svarte bare på spørsmål om gamle ytringer?

–Ja, men Frp må finne seg i at det blir debatter om hva partiet før har sagt. Det er viktig å spørre seg hvordan vi fikk et samfunnsklima der muslimer kjente stor frykt i de første timene da det var uvisst hvem som sto bak terroraksjonene. Frp har et ansvar for å ha spredt gruppetenkning om muslimer i Norge, sier Lysbakken.