Ingen kreftfare etter hormonbehandling

Leger ved OUS slår nå fast at det ikke er høyere kreftrisiko for kvinner som gjennomgår hormonstimulering i forbindelse med assistert befruktning.

Ni prosent av norske par sliter med å få barn. Halvparten av disse oppsøker helsevesenet for utredning og behandling.

Ni prosent av norske par sliter med å få barn.

Halvparten av disse oppsøker helsevesenet for utredning og behandling. Knapt tre prosent av alle barn som fødes i Norge er unnfanget ved hjelp av assistert befruktning.

Overgangsalder

Det er tidligere kjent at kvinner som får hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen har økt risiko for bryst— og livmorkreft. Mange pasienter er derfor bekymret for at det kan være en tilsvarende risiko på grunn av hormonbehandling av eggstokkene ved behandling for barnløshet.

Men nå slår legene fast at det ikke er en klar sammenheng mellom hormonbehandling for barnløshet og økt risiko for kreft i eggstokk, bryst, livmor eller livmorhals.

Konklusjonen kommer frem i en artikkel av fire forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse & Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus. Ritsa Storeng og medarbeidere har publisert artikkelen Infertilitetsbehandling og kreftrisiko i Tidsskriftet nr. 22/2012.

Gjennomgått studier

Forskerne har gjort en systematisk gjennomgang av tilgjengelige studier på kreftrisiko og eggløsningsstimulerende medikamenter ved assistert befruktning.

— Vi fant ingen klar sammenheng mellom hormonbehandling for infertilitet, som er direkte rettet mot eggstokkene, og eggstokk-, bryst-, livmor- eller livmorhalskreft. Infertilitet i seg selv innebærer derimot trolig en økt kreftrisiko for kvinner, sier Storeng til hjemmesiden ved Oslo universitetssykehus.