Norge

NRK: Politibevæpning i åtte nye uker

Justisdepartementet bestemte onsdag at politiet kan bære våpen i åtte uker til.

  • Ntb
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier til NRK at det ikke er noen tvil om at dette er en midlertidig bevæpning som bare skal opprettholdes så lenge som det er nødvendig.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden slutten av november i fjor.

  1. november i år ble det besluttet atbevæpningen skulle opphøre fra 17. november. Denne beslutningen ble tatt på bakgrunn av PSTs vurdering av trusselbildet. Beslutningen ble imidlertid omgjort etter terrorangrepet i Paris.

Les også:

Les også

  1. Anders Anundsen vil at politiet skal få lov å hacke maskinen til mistenkte kriminelle og terrorister