Full fart nordover

De liker svært dårlig den siste tids utvikling i Russland, men Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre setter på gassen i samarbeidet med russerne.

Neste uke møter utenriksministeren sin russiske kollega Sergej Lavrov i Brussel. Da skal de blant annet snakke videre om "Pomorsonen" — en idé om å utvikle spesialsone for økonomisk, industrielt og kulturelt samarbeid fra Kirkenes til Petsjenga på Kola.- Russerne er svært opptatt av få vite mer av hva vi kan tenke oss med dette, sa Støre da han i går la frem Regjeringens nordområdestrategi sammen med statsministeren, kunnskapsminister Øystein Djupedal og regionalminister Åslaug Haga i Tromsø.- Dette skal vi nå jobbe videre med, sa han.

Russiske spenninger.

Under fremleggelsen var både han og statsministeren opptatt av samarbeidet med Russland som avgjørende for nordområdesatsingen til Regjeringen. På spørsmål om hvordan den politiske utviklingen i Russland, med stadig mer sentralisering av makt og tøffere forhold for demokratiske krefter, påvirker samarbeidet, svarte Støre: - Jeltsin ga makt ut til regionene, nå ser vi at Putin tar den tilbake. Vi vet ikke hvor det russiske demokratiet lander, eller om det er demokratisk når det lander. Men vi har et generasjonsperspektiv på vår nordområdesating, det har vi også i vårt forhold til Russland, sa han.- Vi følger utviklingen tett, vi ser spenningene i maktapparatet. Vi ser at mange av dem vi samarbeider med regionalt får mindre makt. Men det rokker ikke ved vår målsetting, sa Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

- Dialog, uansett.

Statsminister Jens Stoltenberg understreket at dialog uansett er nøkkelen.- Norge har alltid ment, enten det var kald krig eller perestrojka, enten det er Jeltsin eller Putin, at det er gjennom dialog og ikke isolasjon at vi kan bidra til å fremme demokratiet. Det er trekk ved utviklingen i Russland nå som virkelig bekymrer. Særlig med ytringsfrihet og frivillige organisasjoners posisjon, men det er ikke et argument for å trappe ned samarbeidet. Snarere tvert imot, sa han.

Fra India til USA.

Stoltenberg kunne i går fortelle at både han og utenriksministeren i enhver politisk samtale med kolleger fra andre land det siste året, har snakket om nordområdene. - Derfor vil jeg takke alle statsledere som har bidratt med innspill til nordområdestretegien, sa han spøkefullt. India er sistemann som vil forske i nord, og har bedt om plass på Svalbard.- Nordområdestretegien er ingen ny kriseplan for Nord-Norge. Dette er en plan for Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde, sa Stoltenberg.Han lovet at Norge skal bli best i verden i nord:- Ja, vi skal bli verdensledende på kunnskap om nord. Helt konkret vurderer vi å bygge et nytt, stort isgående forskningsskip. Vi skal ha de strengeste miljø- og ressurskrav i verden. Vår praksis i nord skal bli et referansepunkt for verden. Petroleumsvirksomheten skal utvikles videre, vi skal bli ledende i verden på å trygge urfolks rettigheter. Og vi skal styrke forholdet til Russland, sa statsministeren, og viste til samarbeidet norske og russiske miljømyndigheter nå har satt i gang å utvikle en forvaltningsplan også for den russiske delen av Barentshavet.